Nyheter

Sweco: ”EU:s energiåtgärder behövs, men riskerar bromsa energiomställningen om de blir långvariga”

På onsdagen föreslog EU-kommissionen krisåtgärder för energimarknaderna för att sänka européernas elräkningar. Swecos experter anser att de akuta åtgärderna är berättigade för att skydda konsumenterna från alltför höga priser, men påpekar samtidigt att det är viktigt att ingreppen i marknaden blir kortvariga så att de inte bromsar klimatomställningen.

Kommissionens förslag innehåller flera åtgärder, bland annat att olje-, gas-, kol- och raffinaderibranscherna ger bort övervinster som bidrag till behövande medlemsländer, krav på sänkt förbrukning och intäktstak för elproducenter. Åtgärderna motiveras av de senaste månadernas rekordprishöjningar på gas och el i Europa, till följd av minskade gasleveranser från Ryssland.

Intäktstak för elproducenter

Kommissionen föreslår ett tillfälligt intäktstak för elproducenter med låga rörliga kostnader, däribland producenter av förnybar el, kärnkraft och brunkol. Intäktstaket ska gälla från 1 december till 31 mars och föreslås sättas till nivån 180 EUR/MWh (drygt 180 öre/kWh). Det är fortfarande långt över de 30-50 EUR/MWh som marknaden förväntade sig vid inledningen av 2021. Intäkterna ska gå till medlemsländerna och användas för att sänka konsumenternas elräkningar.

– Införandet av ett intäktstak innebär en oförutsedd specialbeskattning som bland annat slår mot producenter av fossilfri el. Det är därför viktigt att ingreppet blir kortvarigt och inte införs så fort det blir höga elpriser igen. Annars riskerar det att få allvarliga konsekvenser för investerarnas förtroende i marknaden och den fortsatta utbyggnaden av fossilfri elproduktion, säger Conny Udd, divisionschef Energy & Industry på Sweco.

Minskad elförbrukning med minst 5 procent

EU-länderna föreslås minska elförbrukningen med minst 5 procent de timmar på dygnet då förbrukningen är som störst. Det är upp till varje medlemsland att bestämma hur det ska gå till.

– Det behövs akuta energieffektiviseringsåtgärder, så förslaget är bra. Mycket är gjort i vår svenska industri, men jag är övertygad om att det finns mer att göra där digitalisering och den snabba teknikutvecklingen är viktiga nycklar. Det ska bli intressant att se vad medlemsländerna kommer fram till, säger Conny Udd, divisionschef Energy & Industry på Sweco.

EU:s förslag kommer att diskuteras i rådet, när energiministrarna träffas på ett extrainsatt möte den 30 september.