Nyheter

Nestes raffinaderi i Borgå ska bli en förnybar och cirkulär anläggning

I linje med sin proaktiva omställning inleder Neste nu en strategisk studie om att ställa om sitt raffinaderi i Borgå i Finland till raffinering av annat än råolja och därmed göra det till en globalt ledande, förnybar och cirkulär anläggning.

Genom att göra en samordnad uppgradering av befintliga enheter och genom att utnyttja den tillgängliga raffineringsutrustningen, erfarenheten och know-how siktar Neste på att möjliggöra en betydande tillväxt av sin förnybara och cirkulära produktion i Borgå framöver.

Den process som ska undersökas i studien skulle kunna genomföras på följande vis: raffinaderiet bearbetar både förnybara och cirkulära råvaror för att sedan fortsätta med en uppgradering av befintlig produktion och slutligen på ett senare stadium landa i en kapacitet på 2–4 miljoner ton per år.

Denna omställning av produktionen skulle innebära att raffinering av råolja upphör i Borgå i mitten av 2030-talet. Neste kommer även att fortsätta att aktivt studera möjligheten att använda grön vätgas vid sitt Borgåraffinaderi. Dessa steg skulle i hög grad bidra till att Neste kan uppnå sina uppsatta åtaganden för klimatet samt kan göra bolaget till en föregångare globalt för den fossila bränslesektorns omställning.

– Nestes tillväxtstrateg är fokuserad på förnybara och cirkulära lösningar. Vi fortsätter att följa våra högt ställda ambitioner i och med denna studie, som kommer undersöka möjligheterna för vårt Borgåraffinaderi att göra en långsiktig omställning. Det slutgiltiga målet kommer vara att ersätta råolja med alternativa råvaror. Anläggningen i Borgå är flexibel och storskalig och kan därmed bli en viktig grund för vår förnybara och cirkulära affärsverksamhet framöver, säger Matti Lehmus, koncernchef och vd för Neste.

En omställningsprocess i denna skala kommer att ha behov av stora investeringar under den närmaste tioårsperioden. Separata investeringsbeslut kommer i så fall fattas i takt med att planeringen fortskrider. Eftersom tidsspannet för denna plan är längre än tio år kommer den bygga på modularitet och flexibilitet, den kan komma att ändras i relation till förändringstakten för såväl den förnybara och cirkulära verksamheten som den traditionella raffineringen. Oberoende av den planerade omställningen kommer Neste att fortsätta att tillhandahålla fossila bränsleprodukter för de kunder som fortfarande behöver dessa.