Nyheter

Bara en av fem inom byggbranschen väljer hållbara alternativ framför billigaste

Byggbranschen tar kliv framåt för att nå målet om netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2045, samtidigt som förbättringspotentialen är stor. Detta framgår av Ramirentrapporten* där drygt 500 företrädare för byggbranschen uttalat sig om bland annat sitt hållbarhetsarbete.

Bygg- och anläggningsbranschen står idag för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp, men glädjande är att Ramirentrapporten visar att arbetet för att minska utsläppen går framåt. Exempelvis uppger 8 av 10 tillfrågade i rapporten att de använder miljöanpassade produkter, helt eller delvis. Även i fråga om avfallshantering går det att peka på hållbarhetsframsteg. Av de som fått frågan anser hela 85 procent att de har en bra avfallshantering. Trots dessa framsteg anser Karin Ekberg, som är hållbarhetsspecialist på Ramirent, att mycket arbete återstår innan den eftersträvade koldioxidneutraliteten är inom räckhåll:

– Inom miljöområdet finns det fortfarande en hel del att jobba med för branschen. Här måste vi sikta in oss på en omställningsresa med minskad konsumtion, och kunderna kan driva på det arbetet genom att ställa krav på miljöanpassade lösningar hos sina leverantörer, säger Karin Ekberg.

Ekonomisk hållbarhet viktigare än miljömässig

Den absoluta merparten av branschaktörerna är eniga om hållbarhetsfrågans betydelse, men i praktiken verkar ekonomisk hållbarhet väga tyngre än miljömässig. Bara en av fem av de tillfrågade uppger att de oftast prioriterar hållbara alternativ framför det billigaste. Men det finns fler områden med förbättringspotential. 6 av 10 instämmer helt eller delvis i att de använder återbruk, ett område som i likhet med beroendet av fossildrivna fordon, kräver fortsatta framsteg, enligt Karin Ekberg:

– Liksom resten av samhället är branschen duktig på att sortera och hantera avfall. Här ligger också lagkrav i grunden. Men vi har inte kommit lika långt med att använda återbruk eller gå ifrån diesel- och bensindrivna fordon, avslutar hon.

Här finns förbättringsmöjligheterna enligt Ramirentrapporten

Utnyttja materialet bättre för att minska spill 36 %

Oftare välja hållbara alternativ framför billigaste 28 %

Använda fler miljöanpassade produkter 26 %

Förbättra avfallshanteringen på egna arbetsplatsen 25 %

Använda mer återbruk 24 %

Förbättra avfallshanteringen i byggprojekt vi är involverade i 24 %

Förbättra arbetsmiljön 23 %

Välja bort fler diesel och bensinmaskiner 18 %

* Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering. Läs hela rapporten på ramirent.se