Nyheter

Norska oljefonden ska bli klimatneutral

Den norska Oljefonden publicerar idag en ny klimathandlingsplan. Målet är att alla bolag i portföljen år 2050 skall ha nettonollutsläpp. Norska oljefonden förvaltas av Norges Bank och har innehav i 9000 bolag i 70 länder.

– Vårt mål är att vara världens ledande investerare inom klimathantering. Vår långsiktiga avkastning kommer att bero helt på hur bolagen i portföljen anpassar sig till ett nollutsläppssamhälle, säger chef Nicolai Tangen på Norges Bank Investment Management.

Statens pensjonsfond utland (SPU), tidigare Statens petroleumsfond, upprättades 22 juni 1990 och har som uppgift att förvalta den norska finansiella förmögenheten som kommer från Norges oljeindustri. SPU tillförs varje år intäkter som motsvarar statens nettovinst från oljeindustrin, samt avkastning av SPU:s förmögenhet.

En del av SPU används varje år för att täcka utgifter i statsbudgeten, ett belopp som ska utgöra högst 3 procent av SPU:s värde.[4] I oktober 2019 passerade SPU:s storlek 10 000 miljarder NOK. Norges Bank Investment Management (NBIM) förvaltar SPU på uppdrag från Finansdepartementet.