Nyheter

Västerås stad väljer Svevias asfalt med lignin

När Svevia lägger ny asfalt på Björnö kommer det att vara med asfalt som delvis består av rester från skogsindustrin. Genom att välja Svevias mest klimatvänliga asfalt sänker Västerås Stad utsläppet av fossil koldioxid med 74% jämfört med konventionellt tillverkad asfalt.

I den asfalt som Svevia kommer att använda på uppdrag av Västerås stad är delar av bindemedlet ersatt med lignin som är en restprodukt från skogsindustrin. Lignin är en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka. Egenskaperna gör att lignin kan ersätta en del av det oljebaserade bindemedel som finns i asfalt, bitumen.

– Det är på Björnövägen på Björnö som Västerås Stad har valt att använda vår mest klimatvänliga asfalt. Uppdraget har vi fått via vårt ramavtal med staden, säger Andreas Kristiansson, Svevia.

Han berättar att intresset för Svevias erbjudande av miljöanpassad asfalt och asfalt med lignin är stort.

– I Västerås har vår hittills mest miljövänliga asfalt alltid använts. Den tillverkas i asfaltverk som helt drivs av bio-olja och grön el. Asfalt med lignin som kommer att användas på Björnö är en utveckling av den asfalten. Just nu arbetar Svevia hårt med att utveckla sin asfalttillverkning för att kunna erbjuda en mer storskalig produktion av asfalt med lignin, bland annat här i vår geografi. Tidigare under säsongen lade Svevia en 1,7 kilometer lång sträcka i Håbo – den hittills längsta asfaltsträckan med inblandning av lignin som lagts i Sverige, berättar Andreas Kristiansson.

Vid årsskiftet fick Svevia förnyat förtroende av Västerås Stad genom ett två år långt ramavtal på beläggningsarbete för löpande underhåll och för nya asfaltytor.

– Västerås kommun är en framsynt kund med god planering och med höga ambitioner att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Förhoppningen är att fler kunder ska se fördelen i Svevias erbjudande med lösningar som minskar den negativa miljöpåverkan, säger Andreas Kristiansson.