Nyheter

Enklare att återvinna byggavfall med Returbagen

Desto mer byggavfall som återvinns desto större klimatvinster gör vi. Det visar en ny rapport gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Återvinningsindustrierna. Att använda sig av återvunnet material i stället för nytt innebär nästan alltid minskade koldioxidutsläpp. Därför vill Returbagen nå ut till fler företag och förenkla avfallshanteringen, med förhoppning om att sortering och återvinning av avfall blir en naturlig del i byggprocessen.

Returbagen är en tjänst som främst vänder sig till företag inom byggsektorn och bygger på ett säcksystem. Företag köper in säckar som finns i storlekarna Small (0,2 m3), Medium (1 m3) och Large (2 m3) och fyller de med avfall från byggarbetsplatsen. När säckarna är fulla beställer företaget hämtning online och behöver därefter inte tänka mer på avfallet. Returbagens lokala åkare hämtar upp säckarna och transporterar det till återvinningscentralen.

Sortering av avfall ett viktigt steg

– Det som är så bra med vår tjänst är även att företagen börjar sortera avfallet direkt på platsen. Vilket faktiskt är ett krav idag enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Alla som bygger och river ska sortera avfall som uppkommer i deras verksamhet, säger Daniel Björkman, VD och ägare av Returbagen.

Sortering av avfallet direkt på byggarbetsplatsen är det första steget till att öka återanvändningen och materialåtervinningen av byggmaterial, men det är även viktigt för att bland annat minska nedsmutsning och förorening av produkter som kan återanvändas. Dessutom blir det rent och städat på arbetsplatsen.

Enkelt att återvinna avfall

– Det skulle vara en otrolig klimatvinst om allt avfall som går att återanvända faktiskt kom till nytta, säger Daniel Björkman. Returbagen vill nå ut till fler företag med budskapet om att avfall ska ses som en resurs och inte som något tidskrävande. Med Returbagens säcksystem är det faktiskt inte så jobbigt att sortera och återvinna avfall, fortsätter Daniel. Byggarbetare slipper flytta på avfallet flera gånger och kan istället fokusera på det väsentliga för dem – själva bygget!

Rapporten som är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet visade att störst nytta är materialåtervinning av metaller. Men att återvunnet material i princip alltid innebär minskade koldioxidutsläpp. När företag använder sig av återvunnet material sparas stora mängder energi, det kan minska de totala klimatutsläppen per vikt.

Spara tid, resurser och pengar

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer i Sverige (exklusive gruvavfall). Därför vill Returbagen att fler företag ska förstå att deras val gör skillnad och att materialåtervinning spelar en stor roll i att skapa ett hållbart samhälle. Genom att effektivisera avfallshanteringen bidrar man inte bara till att skapa en bättre värld. Företagen sparar både tid, resurser och pengar genom att använda sig av tjänster såsom Returbagen.