Nyheter

Förskolan Citronfjärilen väljer innovativ energibesparande teknik från Schneider Electric

Nu implementerar Schneider Electric SpaceLogicTM Insight-Sensor i förskolan Citronfjärilen i Trollhättan. Förskolan är därmed först ut i Sverige med att använda sig av den nya lösningen för att förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen.

Förskolan Citronfjärilen är ett av flera energiprojekt som Schneider Electric genomför i samarbete med Rejlers och Kraftstaden Fastigheter, som alltid strävar efter att ligga i framkant med ny teknik och att hitta nya energibesparande lösningar. För att möjliggöra ett optimalt inomhusklimat för barnen och personalen som vistas på förskolan väljer man nu marknadens senaste teknik.

På Citronfjärilen installeras Schneider Electrics innovativa lösning för rumsstyrning EcoStruxure Connected Room Solutions, som bland annat möjliggör flexibel klimat -och belysningsstyrning på rumsnivå. Lösningarna som valts är bland annat SpaceLogic RP-C controller och tillhörande expansionsmoduler för klimat -och belysningsstyrning, VOC-givare för mätning av luftkvaliteten i byggnaden samt den nyligen lanserade rumssensorn SpaceLogic Insight-Sensor.

– Att ventilera fastigheter beräknat på det faktiska antalet personer som befinner sig i lokalerna säkerställer både ett behagligt och bra inomhusklimat och optimerad energianvändning, säger Kenneth Nygren, Team Manager på Schneider Electric.

Sådana här utvecklingsprojekt passar oss på Kraftstaden väldigt bra då vi alltid strävar efter att ligga i framkant, framförallt gällande energi- och hållbarhetsfrågorna, förklarar Anders Torslid, VD på Kraftstaden Fastigheter.

SpaceLogic Insight-Sensor är Schneider Electrics senaste lansering på marknaden av rumssensorer och möjliggör mätning av upp till sex parametrar i en komplett sensor. Kombinationssensorn räknar antalet personer som befinner sig på en yta, mäter ljusnivå, ljudnivå, temperatur, luftfuktighet samt detekterar närvaro. Luftfuktighet och temperatur mäts bland annat för daggpunktsreglering.

Till skillnad från traditionell styrning av ventilation, värme och kyla, som ofta baseras på närvaro eller tidsschema, möjliggör SpaceLogic Insight-sensor behovsstyrd reglering baserat på det faktiska antalet personer som befinner sig i området. Genom att ge information om byggnadens inomhusklimat såväl som antalet personer som befinner sig i ett område, bidrar SpaceLogic Insight-Sensor med nya insikter som kan användas för att förbättra byggnadens inomhusklimat och optimera yt- och energianvändningen.

Sensorn integreras med fördel med fastighetsautomationssystemet EcoStruxure Building Operation (EBO) 2022 för ytterligare mervärden såsom översikt över byggnadens alla ytor i ett system och lagring av historiska data.

Läs mer om SpaceLogicTM Insight-Sensor

här

Läs mer om EcoStruxure Connected Room Solutions

här

Läs mer om EcoStruxure Building Operation

här

Läs mer om framtidens fastigheter

här