Nyheter

RED Management startar affärsområde inom hållbar fastighetsutveckling

RED Management startar ett nytt affärsområde med tjänster inom Hållbar fastighetsutveckling för att möta kundernas behov av strategisk rådgivning och effektiv operativ styrning kring hållbarhet och ESG frågor. Robert af Wetterstedt rekryteras för att bygga upp och leda den verksamheten. 

Bland RED Managements kunder tar hållbarhetsfrågor alltmer plats och blir allt högre prioriterade på agendan, vilket även gäller RED Management.

Antalet certifieringssystem växer och många av systemen överlappar varandra. Till detta kommer redovisning av koldioxidpåverkan och EU:s taxonomidirektiv för hållbara investeringar. Kraven på att verkligen kunna uppnå certifieringar och hållbarhetsmål blir skarpare och mer affärskritiska.

RED Management ser därför att efterfrågan på strategisk rådgivning och operativ styrning inom hållbarhetsområdet succesivt har ökat för att kunna förhålla sig till omvärldens krav och efterfrågan på hållbara investeringar och byggnader. Det gäller såväl för fastighetsbolag som banker och finansiärer samt vid fastighetstransaktioner.

– Vi har under en tid arbetat för att öppna upp affärsområdet Hållbarhet och välkomnar nu Robert af Wetterstedt till teamet, säger Per Linder, Managing partner på RED Management.

Robert af Wetterstedt ska bygga upp en verksamhet som på ett effektivt sätt analyserar, leder och följer upp alla hållbarhetsaspekter inom fastighetsutveckling och förvaltning. Eftersom hållbarhet omfattar många och komplexa frågeställningar som behöver följas upp, är digitaliserade verktyg en viktig framgångsfaktor för att strukturerat och effektivt kunna hantera certifierings- och ESG-krav.

Robert af Wetterstedt har mer än 25års erfarenhet av att leda hållbarhetsfrågor inom olika delar av byggsektorn. Han kommer närmast från Bjerking och har under många år varit drivande i att utveckla tjänster och digitala verktyg för hållbarhetsarbetet och arbetat strategiskt med kunder för att bygga upp deras hållbarhetsarbete inom byggprojekt.

– Då hållbarhetsfrågorna får allt större strategisk vikt knyter vi nu kärnkompetensen närmare vår verksamhet för att med ett beställarperspektiv kunna ge riktigt kvalificerad rådgivning och ledning inom hållbarhet. Från tidiga skeden i projekten, där rätt mål och strategier sätts och där medvetna beslut sedan tas genom hela processen med beaktande av hållbarhetsaspekter. Vi välkomnar Robert att leda och utveckla den verksamheten på RED Management, avslutar Per Linder.