Nyheter

Debatt: ”Sluta avfärda gröna lösningar i stads­byggandet!”

”När gröna lösningar för ekosystemtjänster ska vävas in i stadsmiljön, avfärdas de ofta med att resultatet inte är tillräckligt ”stadsmässigt”. Detta synsätt behöver förändras! Vi kan börja med den illa ansedda förgårdsmarken.”

Det skriver Mattias Gustafsson är landskapsarkitekt LAR/MSA och vd på landskapsarkitektkontoret Urbio i en debattartikel i Arkitekten:

”Uttala ordet förgårdsmark och de flesta i branschen, från politiker och kommunala tjänstepersoner till konsulterande stadsplanerare, får något ogillande i blicken. Att förgårdsmarken som stadsbyggnadselement inte står högt i kurs i nutida stadsplanering är lika mycket resultatet av en vurm för det sena 1800-talets expansion av kvartersstaden, som en motreaktion på funktionalismens slappa hantering av gaturummen i 1900-talets förstäder. Vad som nu behövs är en framåtblickande syntes, där 2000-talets stora ödesfrågor också avspeglar sig i planeringen av nya stadsdelar. Förgårdsmarken kan, om den gestaltas på ett genomtänkt vis, bli en viktig spelbricka i den gröna omställningen av våra stadslandskap.”

Läs hela debattartikeln här:

”Sluta avfärda gröna lösningar i stads­byggandet!”