Nyheter

Wallenstams Marina Fritsche: ”Dags att kroka arm för att nå ett hållbart byggande”

Trots bevis på hur den klimatförbättrade betongen minskat klimatpåverkan är det fortfarande för få aktörer som använder sig utav den. Den traditionella betongen fortsätter att användas och därför fortsätter även byggbranschen att vara en rejäl klimatbelastning. Byggbranschen, tillsammans med fastighetssektorn står idag för en stor del av den totala klimatpåverkan i Sverige.

På Wallenstam jobbar man aktivt mot nya, höga klimatmål och har stora ambitioner, bland annat att minska CO2-utsläppen från byggverksamheten med 10% per kvadratmeter till 2023. Företaget medverkar tillsammans med flera andra privata och offentliga fastighetsbolag i bland annat initiativet ”Handslaget”, där syftet är att öka återbruket i branschen för klimatet. Nu har den klimatförbättrade betongen blivit allt mer aktuell i flera projekt hos Wallenstam.

– Vi uppmuntrar till användandet av klimatförbättrad betong och har redan idag sett stora utsläppsskillnader i de påbörjade projekt där vi ersatt den traditionella betongen. All platsgjuten betong är idag klimatförbättrad på Wallenstam, något vi är mycket stolta över.

– Jag ser verkligen fram emot eventet den 11 oktober med Thomas Concrete Group för att förhoppningsvis kroka arm med andra i branschen och ta dialogen till nästa nivå. Eventet blir som ett startskott för något som förhoppningsvis ska förändra framtiden. Det är ett riktigt drömscenario när man har höga ambitioner avseende hållbarhet och vill satsa på klimatet, avslutar Marina Fritsche på Wallenstam.

Branscheventet ”Tillsammans gör vi Göteborgs bäst på hållbart byggande”, arrangeras den 11 oktober, på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

På Thomas Concrete Groups hemsida finns information om alla ämnen och medverkande:

https://thomasconcretegroup.com/11oktober

Foto: Marina Fritsche, vVD och regionchef Göteborg, Wallenstam AB