Nyheter

Här är finalisterna till Hållbarhetspriset 2022

Efter ett svårt arbete och tuff konkurrens har nu tre finalister korats till Transportföretagens Hållbarhetspris 2022 som delas ut den 19 oktober.

– Det finns en oerhörd kraft i transportsektorn och ett växande behov av deras tjänster. De allra flesta företagen utvecklar, förändrar och omprövar sina verksamheter och tar hjälp av ny teknik, forskning och innovation, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

De nominerade till Hållbarhetspriset 2022 är:

AA LOGISTIK

Med en satsning mot ett renare närområde som bland annat innebär att företagets första helelektriska lastbil rullar på vägarna har AA ställt siktet mot grön logistik. Det innebär bland annat planer för en helelektrisk flotta och en satsning på hållbarhetscertifieringar och standarder.

ATTEVIKS BIL AB

Genom att arbeta vetenskapsbaserat breddar Attevik Bil begreppet grön hållbarhet och tar ett helhetsgrepp. Det har resulterat i en kartläggning av bolagets markytor för att se hur mycket kolinlagring som hindrats, investeringar i skog och ett projekt för att återskapa ängsmark för biologisk mångfald.

BRA – BRAATHENS REGIONAL AIRLINES (BRA) AB

Bland många insatser hos BRA märks världens första flygning på 100 procent biodrivmedel. Det är bara en del av bolagets hållbarhetsarbete som bland annat innebär bioflygbiljetter och en ambitiös färdplan mot fossilfritt flygande.

PRISTAGAREN UTSES AV:

Christofer Fjellner, tidigare europaparlamentariker, vd Ephi.
Lina Håkansdotter, chef för samhällskontakter H2 Green Steel
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Maria Bratt Börjesson, professor, VTI
Sten Forseke, entreprenör och egenföretagare

Prisutdelningen sker den 19 oktober i Stockholm.

Mer information finns på:

transportforetagen.se/hallbarhetspriset