Nyheter

Lokalt energisystem får nyinrättat hållbarhetsstipendium

Andreastorpets Vänboende, en byggemenskap i Tanums kommun, blir första mottagare av det nyinrättade stipendiet Hectors Hållbara Hus. Projektet får 300 000 kronor för sitt innovativa tänk kring samverkande energisystem.

Boverket menar att byggemenskaper kan bidra till ökat byggande på landsbygden. Många av dem är även testbäddar för nya, hållbara lösningar.– Vi vill skapa ett effektivt energisystem som ligger mellan storskalig fjärrvärme och småskaliga villalösningar. Målet är att avlasta energisystemet genom att minimera både energianvändningen och toppeffekten, säger Lena Falkheden, ordförande för Andreastorpets Vänboende och lektor i arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola.Planen är att välja ett energisystem som kombinerar soldriven bergvärme och ett flis-kraftvärmeverk som samverkar genom ackumulatortankar och ett batterilager.– Området ska bli ett plusenergiområde med välisolerade, energieffektiva byggnader, smarta ventilationssystem och solceller, säger John Helmfridsson, som ansvarat för utvecklingen av Andreastorpets samverkande energisystem.Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus inrättades av Clarence Marshall Hector för att uppmuntra och lyfta fram nytänkande lösningar för energieffektivisering, vatten- och avloppshantering. Stiftelsen som delar ut priset förvaltas av Swedisol, branschorganisationen för mineralullsisolering.– Clarence var en förebild som ägnade sitt yrkesliv åt att missionera för täta och välisolerade byggnader. Han ledde arbetet med att ta fram riktlinjer för värmeisolering Planverkets byggregler och bidrog även under 1990-talet till utveckling av regelverket för byggnadstäthet och värmeisolering i de baltiska länderna, säger stiftelsens kanslichef Veronica Koutny Sochman.Juryns motivering lyder:

”Pilotprojekt som Andreastorpets energigemenskap är av stort värde i en utmanande tid med stigande energipriser då vi snabbt ska ställa om till ett förnybart energisystem. Clarence Hector såg tidigt behovet av resurseffektiva och robusta lösningar. Samverkande energisystem kan användas i både små- och flerbostadshus, där värme- och elproduktion samverkar för att minimera effektbehovet och öka försörjningstryggheten.”Juryn har bestått av:

Agneta Persson, vd på konsultföretaget Anthesis, expert på hållbara energisystem och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva småhus BeSmåAnna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekterJohan Holmqvist, affärsutvecklare för hållbara städer och klimatsmart byggnation på IVLKristina Mjörnell, adjungerad professor på Lunds Tekniska Högskola och affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhällen på RISEMichel Jalmby, senior hållbarhetsexpert på ESABPer-Erik Nilsson vd på CIT Energy Management och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler BELOKVeronica Koutny Sochman, kanslichef Hectors Hållbara HusFakta Byggemenskaper

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet. Oftast gäller det bostäder och de som ingår i byggemenskapen arbetar då utifrån en gemensam idé om hur och var de önskar bo. Byggemenskapen avgör också själv vilken upplåtelseform man vill ha.

Foto: Jean-Paul Bastiaans