Nyheter

Svenska CemVision tar in 25 Msek för att finansiera utveckling av CO2-fri cement

– Efter att ha sett flertalet gröna innovationer bli begravda av cementindustrin insåg vi att det var nödvändigt att vi själva löser problemet med cement och dess klimatpåverkan. Nu har vi knutit till oss expertis i form av världsledande forskare inom cement och experter inom digitalisering och hållbarhet. Med denna finansiering från några av Europas mest erfarna investerare kan vi nu påbörja utveckling av vår teknik och snabbare nå vårt mål, säger Marcus Olsson, VD på CemVision.

Nu tar svenska CemVision AB in 25 Msek i en pre-seed runda ledd av Polar Structure och BackingMinds för att finansiera utveckling av CO2-fri cement.

Cement är huvudingrediensen i betong – efter vatten världens mest konsumerade material*, och står för ca 7% av de totala CO2-utsläppen globalt*. Förbrukningen av cement förväntas öka med mellan 12-23% fram till 2050*. I CemVisions lösning byts fossil kalksten, som utgör cirka 60% av cementindustrins CO2-utsläpp*, ut mot återvunnet industriavfall. Detta i sin tur möjliggör effektiv elektrifiering av tillverkningsprocessen som idag drivs av energi från primärt förbränning av kol och sopor och står för resterande 40% av utsläppen i cementproduktion.*

Grundarna bakom CemVision är Claes Kollberg MSc engineering, tidigare fabrikschef inom cementindustrin tillika expert inom elektrifiering och Marcus Olsson, MEc som har en bakgrund inom affärsutveckling och management inom bolag så som IKEA och Atlas Copco, i nära samarbete med Paul Sandberg, PhD Building Materials. Paul är forskare och upphovsman till flera patent inom cement och CO2 reduktion.

Rundan på 25 miljoner leds av infrastrukturinvesteraren Polar Structure och VC-bolaget BackingMinds.

– Vi ser en grön våg där ny teknologi möjliggör för traditionell industri att ställa om till miljövänligare processer. Just cement har dock länge varit en svår utmaning och eftersom cement utgör en stor del av vårt klimatavtryck är vi entusiastiska att få vara med och stötta CemVision och deras vision om en CO2-fri cement, säger Maria Björholt, investerare och Hållbarhetsansvarig på infrastrukturbolaget Polar Structure.

– Vi på BackingMinds investerar för att lösa utsläppsutmaningarna och har sedan länge identifierat cement som ett viktigt område. Vi tyckte att vi träffat helt rätt när vi hörde om Nybroteamets resurseffektiva och redan tekniskt genomförbara lösning och är otroligt peppade att stötta grundarnas resa, säger Sara Wimmercranz, Founding Partner på BackingMinds.

Deltar i rundan gör även EQT Foundation samt ett antal strategiska investerare ledda av PEAB-bolaget Swecem. Sedan tidigare har CemVision mottagit innovationsstöd från Vinnova samt investering från Norrsken Impact Accelerator.

På bilden:  Claes Kollberg, Paul Sandberg and Marcus Olsson

Foto: Norrsken Impact Accelerator