Nyheter

Varje år släpper Rumänien ut över 13 miljoner ton koldioxid från cementproduktion

Över 13 miljoner ton koldioxid når atmosfären varje år på grund av cementproduktion i Rumänien, ett land som producerar cirka 15 miljoner ton cement årligen, den sammanlagda siffran på nivå med de största aktörerna från den rumänska marknaden.

För varje producerat kilo cement släpps 0,9 kilo koldioxid ut i atmosfären, men dessa siffror skulle kunna förbättras drastiskt med hjälp av ny teknik som bidrar till den betydande minskningen av koldioxidutsläppen som genereras av cementproduktion, visar en analys gjord. av Industry Link.

Cementindustrin i Europa har bestämt sig för att bli neutral när det gäller koldioxidutsläpp till 2050, genom att tänka om cementens drifts- och produktionsmodell, men framför allt genom att införliva nya lösningar och tekniker i sina processer som kan minska med upp till 90 % koldioxid utsläpp från cementproduktion. Cementindustrin står för 8 % av de globala koldioxidutsläppen.

Användningen av alternativa bränslen i cementproduktion, särskilt kommunala restprodukter, biomassa och avfall från flera industrier, är den första och mest tillgängliga lösningen för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt sammanslutningen av europeiska cementproducenter skulle koldioxidutsläppen kunna minskas med 42 % genom att använda teknik som tillåter infångning, användning och lagring av koldioxid.

I denna process fångas koldioxid från atmosfären och lagras antingen för återanvändning eller för långtidslagring på särskilt utformade platser. En annan teknik som skulle kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen är kalciumlooping, detta gör det möjligt att minska utsläppen med 90 %, genom att utvinna koldioxid från de gaser som genereras av en cementfabrik, genom en rad kemiska processer som kolsyra och kalcinering.

CarbonZero, den internationella konferensen som diskuterar de senaste lösningarna och teknikerna för att minska koldioxidutsläppen, äger rum i år i november i Lissabon, Portugal, och samlar beslutsfattare från cementföretag, utrustnings- och tekniktillverkare, till exempel proffs från fältet innovation, forskning, utveckling och miljö.

HeidelbergCement (Tyskland), Holcim (Frankrike), Titan Cement (Grekland), Cementos Argos (Colombia) och Dalmia Cement (Indien) är bara några av de mest inflytelserika företagen som ansluter sig till CarbonZero-konferensen i år, som kommer att fokusera på att identifiera bättre ekologiska lösningar för cementindustrin. Ämnet för konferensen är minskning av koldioxidutsläpp genom användning av alternativa bränslen vid produktion av cement, i synnerhet kommunala restprodukter, biomassa och multibranschavfall, men också genom återvinning, genom att återcirkulera resterna från cementtillverkningsprocessen, avfall från konstruktioner eller uppfinning av nya, icke-förorenande material.

Beatrice Ene, General Manager, Industry Link:

– Imorgon har redan kommit, den är här. Sterila diskussioner om vad som bör göras skapar ingen förändring, och vi är här för att sätta igång saker. Vi har många etapper att gå igenom i en svindlande hastighet om vi vill att år 2050 ska hitta oss med våra läxor gjorda. CarbonZero kommer att vara en upplevelse som genererar lösningar för dekarbonisering genom nuvarande teknologi och lösningar. Dagens avfall förvandlas till morgondagens råvara.

Mer information finns på:

[email protected]

Om arrangören:

Industry Link (www.industrylink.eu) är ett europeiskt företag som tillhandahåller företagsevenemang och tjänster som värdesätter tradition för enastående service och fantastiska upplevelser. Företaget erbjuder toppmodernt premiuminnehåll för sina evenemang och kan också fungera som dedikerade entreprenörer för planering, genomförande och hantering av evenemang för sina kunder. Teamet förenar passion, fokus, kvalitet, kreativitet och engagemang för att organisera evenemang. Var och en av deras kunder är en länk i en global community för proffs.