Nyheter

De ska minska sina utsläpp genom återbruk av möbler

Västra Götalandsregionen har satt upp som mål att deras produkt- och materialflöden ska vara resurseffektiva och giftfria senast 2030. Nu tar regionen hjälp av Loopfronts digitala verktyg för inventering och cirkulering av möbler. Loopfront räknar med att hjälpa regionen med att både minska sina utsläpp av koldioxid och samtidigt spara pengar.

I regionens budget för 2022 ingick en satsning på att utveckla cirkulära möbelflöden och Miljönämnden gick under juni månad ut med en upphandling. Det står nu klart att Loopfront, som tillhandahåller en digital plattform för att underlätta återbruk av möbler och inventarier, får uppdraget.

– Allt fler kommuner och regioner vill komma igång med omställningen till cirkulär ekonomi och vi märker av att efterfrågan på vår tjänst ökar. Vi är väldigt glada över att fler och fler inser vikten av återbruk, framför allt för klimatets skull, men också för att det kan hjälpa kommuner och regioner att spara pengar. Vi ser fram emot att bidra till Västra Götalandsregionens omställning, säger Anna Forsberg, vd för Loopfront Sverige.

Via Loopfronts verktyg kommer regionens förvaltningar att kunna köpa och sälja möbler som inte längre kommer till användning, mellan varandra. Att fullt fungerade möbler kommer till nytta istället för att slängas är positivt ur både ett ekologiskt och ett ekonomiskt perspektiv. För att ta ett exempel sparas i genomsnitt 178 kg koldioxidekvivalenter på att återbruka ett höj- och sänkbart skrivbord jämfört med om man köper ett nytt. Det motsvarar nästan 100 mils körning med en mellanstor bensindriven bil. Detta samtidigt som man sparar pengar genom att inte köpa nytt. Pengar som kan användas till andra delar av regionens verksamhet.

Uppdraget löper från och med i höst och två år framåt med möjlighet till två års förlängning.

Loopfront har funnits sedan 2018 och har redan hjälpt ett antal kommuner i både Sverige och framför allt Norge att sätta återbruk i system. Den digitala plattformen gör det enkelt och lönsamt att ställa om till en cirkulär ekonomi och nå sina miljö-och hållbarhetsmål.