Nyheter

Eva-Lotta Sandberg Upphandlingsmyndigheten: ”Upphandlingen är bara en del av den offentliga inköpsprocessen”

Många i bygg- och fastighetsbranschen menar att offentlig upphandling är det perfekta verktyget för att styra mot klimatförbättrade materialval och byggnationer.

Men det är inte så enkelt.

– Själva upphandlingen är bara en del av hela inköpsprocessen. För att få ett ännu större fokus på ett hållbart samhälle gäller det att fler beställare använder en strategisk och genomtänkt process hela vägen från projektmål till kravställanden och vidare till uppföljning.

Det säger Eva-Lotta Sandberg, enhetschef för upphandling och analys på Upphandlingsmyndigheten, som kommer att medverka den 11 oktober vid branscheventet ”Tillsammans gör vi Göteborgs bäst på hållbart byggande”.

Offentlig upphandling omsätter årligen 800 miljarder kronor i Sverige. Under de senaste åren har antalet annonserade upphandlingar inom samhällsbyggnadssektorn stått för ca 40% av alla annonserade upphandlingar. Därför råder det ingen tvekan om att den offentlig upphandling kommer kunna bidra till att öka takten i den gröna omställningen.

Hur ska vi då lyckas få alla offentliga medel som investeras i offentliga projekt, till exempel byggnader, vägar och broar att fokusera på de produkter och material som har lägre klimatpåverkan?

– Det gäller att ledningen för organisationen inser att detta är en strategisk fråga och inte bara en inköpsfråga, att man tar sig tid och satsar på kunskap för att tänka nytt. Vi måste bli tydligare i vad vi styr mot och vad vi följer upp. Mål om minskad klimatpåverkan måste finnas med som mål också i projekten och därefter få genomslag i upphandlingarna, säger Eva-Lotta Sandberg

Viktigt med rätt krav från start

Eva-Lotta Sandberg menar att för att få till en förändring gäller det att man ställer rätt krav från början och att man är beredd på att vissa val kan komma att påverka tidsplanen.

– Det är otroligt viktigt att starta i rätt ände och till exempel börja med att svara på frågor som; Var lägger vi mest pengar? Vad har mest klimatpåverkan?

Alla i organisationen måste vara med

För att få till en så bra och snabb förändring som möjligt krävs det således att fler än de som arbetar med själva upphandlingen är involverade i beställnings- och inköpsprocessen.

– Om vi exempelvis pratar om en kommun kan det vara så att det stannar vid att deras avdelning för upphandling förväntas ta hela klimatansvaret för en aktuell upphandling, vilket är en omöjlighet.

– Budgeten för till exempel en byggnation ligger inte hos upphandlingsavdelningen utan hos förvaltningar som sköter fastigheter, gator och anläggningar.

– Kravställandet görs således inte av upphandlingsavdelningen och det är därför vi menar att det behövs en samsyn i hela organisationen, i det här fallet en förståelse bland alla kommunens förvaltningar, förklarar Eva-Lotta Sandberg.

Viktigt med mål och uppföljning

Mot denna bakgrund understryker Eva-Lotta Sandberg att det är viktigt att hela organisationen måste förstå och lära sig hur den ska arbeta. Att man sätter upp tydliga mål för varje specifikt projekt och sedan har löpande uppföljningar, där alla som är delaktiga blir involverade.

– Det är således en strategisk fråga för organisationens ledning och inte bara en inköpsfråga.

Kunskap ger förändring

Parallellt med detta framhåller Eva-Lotta Sandberg också att kunskap om hur organisationens köp påverkar hållbarheten och kunskap om vad som behöver göras för att få till en förändring är avgörande:

– Det gäller alla som på ett eller annat sätt är inblandade i processen, även organisationens ledningsfunktioner och inhyrda konsulter.

– Hur ska vi tänka annorlunda och vad behöver man göra för att inte fortsätta i gamla mönster.