Nyheter

De bygger nytt huvudkontor åt återvinningskoncern

Med fokus på återbruk och cirkulära flöden bygger Kålltorps Bygg nytt huvudkontor åt Skrotfragkoncernen. Projektet görs i samverkan och med beräknad byggstart hösten -22.

Skrotfragkoncernen är ett av landets största företag inom återvinning. Via sina 24 filialer i södra och mellersta Sverige tar de emot, fragmenterar och återvinner skrot – allt från bilar och tunga fordon till elektronik och metaller.

Kålltorps Bygg ska, på uppdrag av Skrotfrag, bygga ett nytt huvudkontor i Agnesberg, Göteborg. Projektet är i samverkan med Skrotfrag där fokus ligger på att hitta smarta och långsiktigt hållbara lösningar för de nya lokalerna, utifrån cirkulära materialflöden.

– Det känns väldigt bra att vi fått förtroendet från Skrotfrag. Planerna för en ny kontorsbyggnad har pågått under en tid och vi ser fram emot att komma igång med projektet. Att vi delar samma grundläggande värderingar gör projektet extra spännande. Ambitionen är att med så liten miljöpåverkan som möjligt skapa ett nytt huvudkontor för Skrotfrags fortsatta expansion, säger Linus Pilebo, projektchef på Kålltorps Bygg.

Götaälvdalen är sedan länge känt för att vara ett geotekniskt riskområde.

– Projektet har vissa tekniska utmaningar, det är vi medvetna om. Men utmaningar är något vi välkomnar! Vi triggas av komplexa uppdrag där vi tillsammans våra kunder förverkligar deras idéer och önskemål, säger Linus Pilebo.

Projektet som sker i samverkan genomsyras av en nära dialog och täta avstämningar med beställaren.

– Genom att redan i tidigt skede lyfta utmaningarna vi står inför samt genom att omsorgsfullt projektera enligt försiktighetsprincipen och vidta åtgärder som de geotekniska lösningarna kräver, ser vi till att leverera en kostnadseffektiv produkt utan att behöva kompromissa varken med säkerhet eller miljö, säger Linus Pilebo.

– Nuvarande kontorsbyggnad uppfördes 1987. I takt med att företaget har växt har vi vuxit ur befintliga lokaler. Därav beslutet att bygga ett nytt huvudkontor, förklarar Emil Johansson, VD på Skrotfrag.

– Beslutet att välja Kålltorps Bygg har föregåtts av en noggrann process där flera faktorer varit direkt avgörande. Lokal aktör, gedigen referenslista, varvat med smidighet och prestigelöshet är exempel på viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat projekt, summerar Emil Johansson.