Nyheter

Miljödebattörer: ”Förorenat avloppsslam från reningsverk sprids som gödningsmedel på jordbruksmark – ett resultat av vilseledande marknadsföring”

”Svårnedbrytbara kemikalier som PFAS breder ut sig i vår miljö och utgör en växande hälsofara. Ett skäl är att förorenat avloppsslam från reningsverk sprids som gödningsmedel på jordbruksmark, vilket är ett resultat av vilseledande marknadsföring. Detta är antingen ett kunskapsmässigt eller moraliskt totalhaveri.”

Det skriver Bertil Hagström, allmänläkare, med dr, Läkare för miljön, Magnus Hedenmark, ekotoxikolog, Ingenjörer för miljön, Karl-Henrik Robert, professor i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola och Anders Wijkman, hedersordförande, Club of Rome, och ordförande, Climate-KI i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Den ständigt ökande användningen av olika kemikalier i vårt samhälle utgör ett av vår tids värsta miljöhot. Det gäller inte minst de så kallade PFAS-ämnena, vilket har blivit alltmer uppenbart i den vetenskapliga nyhetsrapporteringen.”

”De första larmen i Sverige gällde brandsläckningsmedel innehållande bland annat PFAS som förorenat dricksvattentäkter vid brandövningar, som den vid Ronneby flygplats i Kallinge. Nu har även hundratalet danskar blivit förgiftade med PFAS efter att ha ätit förorenat kött. Till bilden hör att förorenat slam från avloppsreningsverken sprids på jordbruksmark och är sålunda en bidragande orsak till att PFAS och mängder av andra kemikalier hamnar i miljön. Vi menar att en sådan verksamhet måste upphöra.”

Läs hela debattartikeln här:

www.dn.se/debatt/