Nyheter

Nuuka: ”Hur kan man möta skenande el- och fjärrvärmepriser i fastighetssektorn?”

Text: Nuuka

Att lyssna på debatten om elpriser och hur elsystemet fungerar (eller inte fungerar) idag så är det tydligt att de höga elpriserna är här för överskådlig framtid. Inte innan vi har ny baslast som producerar el i södra halvan av Sverige kommer vi att kunna närma oss de elpriser vi har haft historiskt. I SE3 är genomsnittspriset på el i år ca 4 gånger högre än vad genomsnittet var 2016 – 2020, vilket gör att alla insatser för att sänka energiförbrukning idag är ett måste. Hur gör man det för att få effekt i alla fastigheter på kortast möjliga tid?

Du som är ledare och operatör av fastigheter behöver använda en av dina superkrafter i vinter – din nyfikenhet. Det skapas idag gigantiska barriärer för ny digital teknik, som är högre och mer svårgenomträngliga än skyddet runt Kumlaanstalten. Många ”tror” att det är oerhört svårt att komma i gång att använda nya digitala lösningar när det i själva verket är raka motsatsen.

Det borde inte finnas någonting annat på er agenda idag än att göra allt ni kan för att sänka er energiförbrukning och då räcker det inte att förlita sig på det traditionella, och för den datadrivna världen, långsamma energieffektiviseringsprojekt. Idag finns bättre, snabbare och skalbara lösningar!

Det råder idag inget tvivel om att optimeringslösningar för ventilation och värme som använder AI gör stor positiv skillnad för de fastighetsägare som redan anammat tekniken, med liten ekonomisk insats i förhållande till utfall. Risken har med andra ord varit väldigt låg för de som kommit i gång. Med dagens priser på el, och stigande fjärrvärmepriser, kan återbetalningstiden i direkta energibesparingar vara under 12 månader.

Det finns många fördelar med AI-optimerad ventilation och värme. De givna fördelarna är givetvis lägre energiförbrukning som sparar både pengar och hjälper oss i jakten på reducerade CO2-utsläpp. Andra fördelar är besparingar i tid, resurser och utrustning. Genom att styrningen av fastigheternas automationssystem blir smartare, och helt autonomt, så minskar tiden som läggs på t.ex. manuell övervakning av digitala driftsbilder och hårdvaran får längre livslängd.

Det är aldrig för sent att komma i gång, men ni ska veta att det största hindret ni har, är ni själva och väntan på bättre tider! Fördelen med digitala tjänster är att det går snabbt att installera och har ingen påverkan på hyresgäster. En felaktig uppfattning som många har är också att det behövs en stor mängd historisk data för att kunna använda AI, men inget kunde vara mer fel. AI kan tränas på era fastigheter på några veckor, och ger direkt stora energibesparingar.

Vad kan ni göra? Våra rekommendationer till er, för att komma igång med skalbara, snabba och positiva förändringar, är att börja testa! Gör det utan att binda upp er i långa avtal utan att först ha lärt er något av erat test.

Det är inte så svårt som många vill tro, att låta AI optimera era automationssystem varje minut, i stället för med manuell handpåläggning, som normalt bara sker några enstaka timmar per månad. Det är där den stora skillnaden är, och det är där besparingarna uppnås. Ett arbete som är omöjligt att göra manuellt.