Nyheter

Produktnyheter: Energisnålare vikportar från AJAB

Nu kan man veta mer korrekt vad miljöbördan som de vikportar AJAB säljer kommer ifrån. AJAB har nämligen genomfört ett stort arbete med att ta fram EPD:er (se fakta Vad är en EPD?) för två av sina vanligaste vikportar, Vikport E+ samt Vikport Rambyggd.

AJAB har i 35 år levererat portar till industri och andra professionella fastighetsägare. För ett par år sedan beslutade man sig för att ta fram en energisnålare port, en port med bättre U-värde och Vikporten E+ är resultatet av det arbetet. Med ett U-värde om 1,4 står man sig bra i konkurrensen och extra viktigt i tider där vi alla behöver spara energi.

Från AJAB sida drevs EPD-projektet av Jörgen Larsson, utvecklingsansvarig och miljö & kvalitetssamordnare Frida Aronsson och 15 augusti i år registrerades EPD:erna.

Jörgen berättar:

– Bakgrunden till att projektet drogs igång är lagen om klimatdeklarationer för byggnader som trädde ikraft 1 januari 2022. Våra EPD:er är i första hand ett verktyg för att kunna vara med och offerera på alla typer av byggnader men på köpet har vi också mycket bättre koll på vår egen miljöpåverkan och om det finns material eller arbetssätt som vi kan bli bättre på.

– Tyvärr är inte efterfrågan så stor än men vi tror det kommer öka, och då är vi förberedda, avslutar Jörgen.

Projektet drevs tillsammans med Certways Viktor Hakkarainen, som är EPD-experten, samt Per Lesse och Ida Jansson.

Certway och EPD:er

Viktor Hakkarainen är Certways expert när det kommer till livscykelanalyser (LCA), miljövarudeklarationer/EPD:er samt klimatberäkningar.

Viktor berättar om arbetet med AJAB:

– Den största miljöbördan uppstår i produktionen av det stål och glas som porten består av. Så det bästa de kan göra för att minska miljöbelastningen på sikt är att ställa krav på sina leverantörer. Sin egen påverkan inom företaget har man redan optimerat miljömässigt.

Om AJAB Smide AB

AJAB är specialister på industriportar som vikportar, skjutportar och slagportar men man levererar också smidesprodukter, grindar, trappor, fönster och jordankare till industrin och lantbruk. Man finns i Håcksvik, Svenljunga kommun. I Håcksvik ligger produktion, lager och kontor, idag ett 30-tal medarbetare. Allt samlat i ändamålsenliga och moderna lokaler. AJAB är certifierade mot ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 och EN 1090-2.

Vad är en EPD?

En EPD kan liknas med en näringsdeklaration på ett livsmedel, med den skillnaden att EPD:n beskriver en produkts påverkan på miljön ur ett livscykelperspektiv och man gör en LCA dvs en livscykelanalys. Man granskar produktens miljöpåverkan från vaggan till graven, dvs från det att råmaterialet till produkten tas ut, till dess produkten i fråga ska kasseras.

Läs mer på:

Certways hemsida om EPD:er.

Det är The International EPD-system som registrerar och hanterar AJAB:s EPD:er.

Att EPD:er är i ropet just nu beror på att det från årsskiftet 2022 är ett lagkrav på att alla nya byggnader som kräver bygglov ska klimatdeklareras. Det innebär att man som byggare måste känna till klimatpåverkan från de produkter och material som ingår i byggnaden och det är här som EPD:erna kommer in.