Nyheter

Investerar 3 miljarder euro och siktar på att producera batterimaterial för 2,2 miljoner elbilar per år i slutet av årtiondet

Samriskföretaget investerar 3 miljarder euro och siktar på att producera batterimaterial för 2,2 miljoner elbilar per år i slutet av årtiondet. Samarbetet med huvudkontor i Bryssel kommer att täcka en stor del av leveranserna till PowerCos gigafabriker i Europa – och ge Umicore säker tillgång till en viktig del av den europeiska efterfrågan på katodmaterial för elfordon.

Volkswagen-koncernens batteriföretag PowerCo och Umicore, ett belgiskt bolag inom cirkulär materialteknik, etablerar en storskalig leveranskedja för hållbara batterimaterial.

PowerCo, Volkswagen-koncernens nya batteriföretag, och Umicore, ett belgiskt bolag inom cirkulär materialteknik, tillkännagav den 26 september att man bildat ett samriskföretag för tillverkning av prekursorer och katodmaterial i Europa.

Från 2025 och framåt kommer samriskföretaget att förse PowerCos europeiska battericellsfabriker med nyckelmaterial. I slutet av årtiondet siktar partnerna på att producera katodmaterial och prekursorer för 160 GWh cellkapacitet per år, vilket kan jämföras med en årlig produktionskapacitet som kan driva cirka 2,2 miljoner helt eldrivna fordon. Katodaktiva material är avgörande för en lyckad övergång till e-mobilitet eftersom de är den tekniskt viktigaste hävstången för batteriprestanda, liksom den enskilt största bidragande faktorn till den totala batterikostnaden.

Det långsiktiga partnerskapet fokuserar på produktion av prekursorer och katodmaterial i Europa, vilka är strategiskt viktiga insatsmaterial centrala för batterivärdeskapande. Enligt villkoren för ytterligare avtal kommer Umicore och PowerCo att samarbeta kring hållbara och ansvarsfulla inköp av råvaror, ett område där Umicore är branschledande. I detta sammanhang kommer Umicore även att tillhandahålla raffineringstjänster till PowerCo. I ett senare skede, baserat på Umicores teknik och kunnande, har båda parter som mål att inkludera element för raffinering och batteriåtervinning i samriskföretaget.

Thomas Schmall, Group Board Member for Technology på Volkswagen AG och styrelseordförande för PowerCo SE, sa vid undertecknandet av joint venture-avtalet:

– Katodmaterial är en oumbärlig strategisk resurs för batteriproduktion och står för ungefär femtio procent av det totala cellvärdet. Omedelbar och långsiktig tillgång till omfattande kapacitet är därmed en mycket tydlig konkurrensfördel. Vi etablerar en hållbar, transparent leveranskedja med hög miljömässig och social standard, och lokaliserar värdeskapande här i Europa.

Umicores VD Mathias Miedreich:

– Det här partnerskapet ger en stark signal att vi är kända för vår produkt- och processexpertis och ett bevis på framgången med vår strategi att etablera hållbara, slutna värdekedjor för batterimaterial i industriell skala i nyckelregioner. Vi stödjer våra kunder på deras väg mot elektrifiering redan från början, och är mycket glada över att få samarbeta med PowerCo och stödja Volkswagen i deras snabba omställning mot hållbar e-mobilitet.

Joint venture-produktionen beräknas starta 2025 för att försörja PowerCos fabrik i Salzgitter med en årlig kapacitet på 40 GWh 2026. Båda parter har som mål att öka den årliga produktionskapaciteten till 160 GWh i slutet av årtiondet, baserat på marknads- och efterfrågeutvecklingen. En lämplig produktionsanläggning söks fortfarande.

Avtalsvillkoren innebär att båda parterna kommer att ha gemensam kontroll i samriskföretaget och dela på kostnader, investeringar, intäkter och vinster. Samriskföretaget kommer att ge båda parter en betydande fördel när det gäller den snabbväxande e-mobilitetsmarknaden i Europa. Tillsammans planerar de att investera 3 miljarder euro i ny materialproduktionskapacitet.

Partnerskapet kommer i betydande omfattning att ge PowerCo säker och kostnadseffektiv tillgång till Umicores innovativa, hållbart framtagna och skräddarsydda högpresterande batterimaterial för företagets enhetliga cellstrategi i Europa. Det gör att PowerCo kan dra nytta av Umicores beprövade produktionskapacitet och dess expertis i tidigare led. Det kommer i sin tur att ge Umicore säker tillgång, genom fasta åtaganden eller betalningsåtaganden, till en viktig del av den europeiska efterfrågan på katodmaterial för elbilar till garanterat värdeskapande avkastning.

Samriskföretaget är utformad för att uppfylla båda parternas lönsamhets- och avkastningskriterier och kommer att frigöra betydande synergier och stordriftsfördelar för varje sida. Umicores IP och kunnande kommer att göras tillgängligt för samriskföretaget genom ett licensavtal för att säkerställa dess ledande tekniska position.

PowerCos VD Frank Blome kommenterade undertecknandet av avtalet:

– Battericellernas tillgänglighet, kostnad och tekniska prestanda är viktiga delar för en framgångsrik uppskalning av e-mobiliteten. Genom att bygga upp betydande produktionskapacitet säkrar vi den snabbt växande efterfrågan på batterikvalitetsmaterial för vår huvudkund Volkswagen AG vad gäller volym, och till optimal kostnad.

Jörg Teichmann, PowerCo Chief Procurement Officer, betonade:

– Vi går konsekvent in i ett helhetstänk för batterivärdeskapande. En leverantörsindustri för batterimaterial i den skala som krävs finns ännu inte. Vi förändrar det genom vårt långsiktiga samarbete med Umicore som global marknadsledare för de viktigaste materialen som används i cellproduktion.

Ralph Kiessling, EVP Energy & Surface Technologies på Umicore:

– Genom detta avtal bidrar vi med vår mångåriga och beprövade expertis inom värdekedjan för batterimaterial, samtidigt som vi får säker tillgång till betydande försäljningsvolymer. Dessutom kommer samriskföretaget att frigöra betydande kostnads- och verksamhetssynergier i Umicore-koncernen, och därmed starkt bidra till Umicores ambitioner för avkastning på sysselsatt kapital 2030, presenterade på vår senaste kapitalmarknadsdag.

Transaktionen är fortfarande föremål för myndighetsgodkännande och sedvanliga avslutsvillkor. Namnet på samriskföretaget har ännu inte beslutats och kommer att offentliggöras vid en senare tidpunkt.

På bilden: PowerCo och Umicore etablerar ett samriskföretag för europeiskt batterimaterial. Från vänster till höger: Thomas Schmall, Jörg Teichmann, Ralph Kiessling, Mathias Miedreich.