Nyheter

Fossilfri bygglogistik: ”Offentliga aktörer: Ställ krav på byggtransporterna”

”När den svenska allmännyttan bygger bostäder med betongelement på lastbil från Polen är det betongfabriken som har upphandlat transporten.”

Det skriver Projektet Fossilfri Bygglogistik: Anna Fredriksson, Biträdande professor bygglogistik, Linköpings universitet, Mats Abrahamsson, Professor logistik, Linköpings universitet, Per Lindahl, Projektledare Logistikia, Cleantech Östergötland och Stefan Engevall, Universitetslektor kvantitativ logistik, Linköpings universitet i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Det är väl känt att effektiv logistik uppstår i samverkan mellan olika aktörer i logistiksystemet. Men offentliga aktörer saknar kunskap om bygglogistiksystemet och hur samverkan kan ske. Rollen som ”spelledare” är därför ny, och det är bara de offentliga aktörerna som kan axla den.”

”Byggtransporterna utgör cirka 50 procent av godstransporterna i en stad. Offentliga byggherrar är ofta de största. Men dessa saknar mål som bidrar till minskade utsläpp från byggtransporterna. Det är därför svårt, för att inte säga omöjligt, att se kopplingen mellan den politiska ambitionen att nå ett fossilfritt Sverige 2045 och de insatser som görs hos offentliga byggherrar på statlig, regional och kommunal nivå när det gäller byggprojekt och dess transporter.”

LÄS MER: 100-listan: Bolagen som levererar mest till offentlig sektor – miljardrullning till tre byggkoncerner 

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/offentliga-aktorer-maste-stalla-krav-pa-byggtransporter/

Foto: Michael Gaida