Nyheter

Stärker kompetensen inom hållbarhetsområdet

Pinpointer, det svenska techbolaget som gör hållbar masshantering enklare för alla i sin oberoende digitala tjänst, utökar kompetensen inom miljö och hållbarhet. Leo Håkansson anställs som miljösamordnare och kommer i sin roll att arbeta nära hållbarhetschefen för att se till att hållbarhet i ännu högre grad genomsyrar alla delar av bolagets erbjudande och verksamhet.

Leo Håkansson kommer huvudsakligen ansvara för att matchningen mellan företag som vill bli av med massor och företag som tar emot massor i Pinpointer stämmer överens med rådande miljökrav och att uppgifterna i systemet är korrekta. Han kommer dessutom arbeta med hållbarhetsfrågor i stort inom verksamheten, vilket innefattar miljö-, kvalitets-, och hållbarhetsutveckling samt kompetensförstärkning och omvärldsbevakning kring bland annat miljölagstiftning.

Leo har en gedigen teoretisk bakgrund från en masterexamen inom både miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. I sitt examensarbete använde han en nyutvecklad metod för att mäta växthusgasutsläpp från svåråtkomliga källor genom en drönare med sensorer. Vid sidan av studierna arbetade han på Länsstyrelsen.

”Jag ser mycket fram emot att jobba med Pinpointers digitala tjänst som är framtagen i ett så tydligt syfte, att bidra till en hållbar och effektiv hantering av schaktmassor. Det ska verkligen bli roligt att få arbeta i ett bolag och med en tjänst som är i ständig utveckling och förbättring, och få vara med och bidra med kreativa idéer för att optimera arbetet”, säger Leo Håkansson, miljösamordnare på Pinpointer.

För Pinpointer har miljö och hållbarhet varit en central del i affärsidén sedan start. I den digitala tjänsten säkerställer Pinpointer att användarnas schaktmassor hanteras enligt alla rådande miljökrav samtidigt som det bidrar till en mer cirkulär masshantering. För ett år sedan anställde bolaget Sofia Widengren som hållbarhetschef och hon ser fram emot att utöka teamet.

”Pinpointer är med och driver utveckling och innovation för att skapa förutsättningar för branschen att hantera massor på ett hållbart sätt. Därför är det mycket glädjande att vi nu stärker teamet med Leo så att vi i ännu högre utsträckning kan integrera miljö och hållbarhet i vår digitala tjänst”, säger Sofia Widengren, hållbarhetschef på Pinpointer.