Nyheter

Ledande tillverkare av VA- och VVS-system självförsörjande med el från solceller

Som en del av företagets hållbarhetsarbete har Wavin, en av Europas ledande tillverkare av VA- och VVS-system, valt att installera solceller på fyra av företagets fabriker i Europa. En av dessa fabriksanläggningar ligger i Eskilstuna, där åtgärden har i fokus att avlasta effektkrisen i Mälardalen.

Att det råder effektkris i stora delar av Sverige har inte gått någon förbi. Många privatpersoner och företag har därför börjat se sig om efter alternativa sätt att generera el. För att dra sitt strå till stacken har Wavin, tillverkare av VA- och VVS-system, valt att installera solceller på sin anläggning i Eskilstuna. Åtgärden har i fokus att avlasta elnätet i Mälardalen, något som stämmer in bra med deras hållbarhetsmål.

– Det här projektet bidrar till en del av våra sex hållbarhetsprogram som vi har på global nivå hos Wavin. Bland annat har vi ett som handlar om vår miljöpåverkan, där vi bland annat har som mål att öka användningen av förnyelsebar energi vid våra anläggningar och se till att minimera klimatavtrycket för våra kunder. För oss handlar det alltså inte om att spara pengar, utan vi vill vara en del av arbetet att avlasta den effektkris som nu råder på ett så miljövänligt sätt som möjligt, berättar David Jirout, Digitisation & Sustainability Specialist på Wavin Nordics.

En insats för regionen

Wavin har rustat taket på den södra byggnaden med cirka 4000 kvadratmeter solcellspaneler. Dessa paneler har en total kapacitet på 807 kWp och förväntas tillverka 776 MWh per år. Detta motsvarar cirka 6–7 procent av Wavins totala elförbrukning. På grund av dagens elkostnader kommer åtgärden även att vara till hjälp för Wavins kostnader – men bara till viss del.

– När vi gick i gång med projektet så var inte tanken att vi skulle spara pengar. Dessa solceller täcker cirka 6–7 procent av vårt energibehov men faktum är att elen från solcellerna skulle egentligen bli dyrare för oss under de första 20 åren än om vi hade köpt el direkt från nätet. Det var dessa ingångsparametrar som gällde när vi gick in i projektet, förklarar David Jirout.

Han fortsätter:

– Genom att vi använder vår egenproducerade el kan vi hjälpa till att avlasta elnätet – samtidigt som vi minskar vårt koldioxidavtryck.

Klimatneutrala solceller sparar 1144 ton CO2-ekvivalenter

Utöver hjälpen med effektkrisen kommer solcellerna även att spara CO2. David Jirout berättar:

– När vi skulle välja solceller var vi väldigt bråkiga kunder. Vi ville ha EPD:er på solcellerna och de elektriska växelriktarna, och vi gick på hårt för att få så klimatneutral hårdvara som möjligt. Till sist mottog vi EPD:er som visade att cellerna nästan var helt klimatneutrala. Detta då leverantören själv använder dem i produktionen, istället för el från nätet. I första hand trodde vi inte på dem utan kontaktade flera aktörer, så som Ramböll och SWECO, för att bekräfta EPD:ernas trovärdighet – och fick bara positiva svar tillbaka.

David Jirout avslutar:

– Vi räknade därefter på klimatbesparingseffekten. Kalkylerna visar att vi under 30 års tid sparar 1144 ton CO2-ekvivalenter jämfört med om vi hade köpt elen från elnätet. Och även om svensk elmix är hyfsat klimatsnål, kan vi ändå spara så här pass mycket tack vare panelernas klimatsnålhet. Samtidigt gör vi vår insats för att avlasta elnätet här i Sverige.

Solcellspanelerna håller just nu på att installeras och om bara ett par veckor förväntar Wavin sig att trycka på knappen – sedan börjar solcellspanelerna att generera el direkt.