Nyheter

De fick pris för arbetet med The Plus – Världens mest miljövänliga fabrik

Enrad AB tilldelades igår pris i Heat Pump Award 2022 för sitt arbete med The Plus, världens mest miljövänliga möbelfabrik. Utmärkelsen delas ut av EHPA, European Heatpump Association och är en av de mest prestigefyllda i branschen. Syftet är att uppmärksamma de mest effektiva, smarta och hållbara projekten i branschen.

– Det känns helt fantastiskt att vi tilldelats det här priset. Vi arbetar varje dag för att fler ska få upp ögonen för naturliga köldmedier och inse att det är det enda valet om vi ska kunna behålla vår planet för framtida generationer. Att då få den här bekräftelsen och uppmärksamheten är stort för alla på Enrad. Det har varit ett fantastiskt samarbete med Vestre och Greiff och vi delar verkligen äran tillsammans med dem, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Över 35 länder deltar årligen i Heat Pump Award som lockar deltagare från hela Europa och utanför. Enrad vann i kategori Decarbindustry som syftar till att uppmärksamma smart användning av spillvärme och värmepumpar i industriella processer.

Projektet för The Plus är unikt i sitt slag då, ägaren Vestre, har målet är att The Plus ska bli den första industribyggnaden i Norden att få certifieringen Breeam Oustanding. Breeam är en världsledande metod för utvärdering och mätning av miljö och hållbarhet. För att skapa förutsättningar att nå målet ställdes krav på låga GWP-värden (Global Warming Potential) och en smart lösning för att hantera spillvärme. Enrad, som är ledande inom naturliga köldmedier, levererade därför en lösning med propan som har 1 i GWP-värde.

För att ta tillvara på spillvärmen från lackeringsprocessen av möbler kopplades systemet ihop med uppvärmningen av byggnaden. Tillsammans med en rad andra innovativa lösningar innebär det att så länge utetemperaturen är över fem grader är The Plus självförsörjande. Målet är att The Plus ska vara helt självförsörjande på förnybar energi från sol, vind och vatten år 2025, oavsett utomhustemperatur.