Nyheter

Först i världen

Gyprocs fabrik i Bålsta är den första fabriken i världen att, i ett test med biogas och förnybar el, producera 300 000 m² gipsskivor. I Saint-Gobain Sweden AB:s färdplan för hållbarhet ska bolaget uppnå klimatneutralitet senast år 2045 och därmed bidra till ett fossilfritt Sverige.

Saint-Gobain tar beslutsamma steg i linje med sin färdplan för CSR (Corporate Social Responsibility) och sina ambitioner för resurseffektivitet och netto noll utsläpp av växthusgaser. När det kommer till produktionen av gipsskivor visar man goda exempel på olika platser världen över. I somras blev Gyprocs fabrik i Bålsta den första fabriken i världen att producera 300 000 m² gipsskivor med biogas och förnybar el från vattenkraft.

Produktion med 100% förnybar energi

Det huvudsakliga råmaterialet i Gyprocs produktion är gips som blandas med omkring 30 procent återvunnet material, antingen spill direkt från fabriken eller material som returneras från kunder

Under testet som pågick i nästan fyra dagar användes biogas som energikälla i produktionen samtidigt som produkter och processer kontrollerades för att säkerställa att bytet från naturgas till biogas inte resulterade i några störningar. Klimatnyttan från dessa dagar blev; inga direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från fabriken eller från elförbrukningen, alltså noll klimatutsläpp i både *Scope 1 och *Scope 2. En bred variation av produkter med upp till 30 % återvunnet innehåll tillverkades med 100% förnybar energi, inklusive lättviktsskivan Gyproc Ergolite™.

Cirkularitet och resurseffektivitet

Saint-Gobain som koncern är fast besluten att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi, med hänsyn till hela livscykeln för sina produkter och lösningar, för att begränsa förbrukning av naturresurser, förlänga produkternas livslängd och uppmuntra till återvinning.

– Testet som gjordes i Bålsta är ett tydligt bevis på att Saint-Gobain Sweden vill nå sina klimatmål och ha netto noll klimatutsläpp till 2045. Genom att byta ut fossil energi mot förnybar hjälper det oss att sänka klimatutsläppen och förbättra produkternas klimatavtryck på sikt, vilket gynnar kunderna och deras klimatdeklarationer, säger Armina Nilsson, Sustainability Partner på Gyproc.

CEO för Saint-Gobain Sweden AB, André Limon, gratulerar teamet i Bålsta för det framgångsrika testet;

– Vi kan vara mycket stolta över detta netto-noll-test som visar vår vilja och vår förmåga att uppfylla våra hållbarhetsåtaganden, säger han.

*Scope är ett sätt att redovisa utsläpp enligt den internationella standarden Green House Gas, GHG, Protocol. Scope 1 omfattar de direkta utsläpp som sker i den egna verksamheten. Scope 2 är indirekta utsläpp så som elförbrukning och Scope 3 är indirekta utsläpp genererade före eller efter den egna produktionen.