Nyheter

Vill skåningarna verkligen sponsra inrikesflyget istället för cykelvägarna?

Under dagens möte med regionfullmäktige i Region Skåne antogs den regionala transportinfrastrukturplanen för åren 2022-2033. Planen beskriver hur regionen investerar i framtidens transporter – men en förändring ger att satsningar på cykelvägar stryks, samtidigt som regionala flygplatser för korta inrikesresor får 36 miljoner.

– Att uppmana människor till klimatomställning i det lilla och sedan skjuta pengar bort från fler cykelvägar och prioritera inrikesflyg är inte att ta politiskt ansvar. Det här är ett typexempel på när politiken behöver agera – och så går man åt helt fel håll. Från Vänsterpartiets sida har vi flera gånger påpekat det orimliga i att stötta upp ohållbara korta resor med flyg som går stick i stäv med alla nationella och regionala klimatriktlinjer. Klimatläget går inte att förhandla med, säger Angelica Svensson, fullmäktigeledamot och representant i regionala utvecklingsnämnden RUN.

Pengarna till den regionala planen kommer från den nationella transportinfrastrukturplanen, men regionen kan själva prioritera projekt inom den finansiella ramen. När ärendet var uppe i RUN tidigare i år yrkade V på en förflyttning av medel till cykelvägarna.

– Vi ser hur många är oroliga för klimatet och gör sitt yttersta i vardagen för att göra smarta val. Vi tror inte att skåningarna är intresserade av att lägga miljonsatsningar på korta, utsläppstunga inrikesresor som är lätta att ersätta med tåg. Istället behöver fler kunna förflytta sig på ett hållbart och säkert sätt runt om i hela regionen. Flyg är helt fel prioritering. Vi vill lägga pengarna på utveckling av cykelvägar runt om i Skåne. Då får fler möjligheter att cykelpendla helt, delvis eller till kollektivtrafik till jobb, skola och nöjen, avslutar Vilmer Andersen, även han fullmäktigeledamot och representant i regionala utvecklingsnämnden.

Mötet beslutade att godkänna planen utan ändringar och prioritera regionala flygplatser.