Nyheter

ASKO:s lagerbyggnad först i Norden att uppnå BREEAM Outstanding

Minskad miljöpåverkan, effektiv energianvändning och produktion av förnybar energi var viktiga förutsättningar för ASKO när de bestämde sig för att bygga ett nytt regionalt lager för att betjäna det centrala östlandet. Ett viktigt mål var att färdigställa en byggnad som kunde uppnå den högsta certifieringen inom BREEAM (Outstanding) – vilket ASKO förvaltade. Certifikatet överlämnades den 10 augusti 2022 och med det blev lagerbyggnaden den första i Norden att uppnå BREEAM Outstanding.

Miljö och energi har varit centrala i planeringen och byggandet av ASKOs nya helautomatiserade plocklager i Sande. Regionlagret, som är cirka 44 500 m2 och med ett fotavtryck på 27 700 m2, hade som mål att bli den första lagerbyggnaden i Norden som uppnådde BREEAM Outstanding – och detta mål uppfylldes.

ASKOS nya regionlager kommer att betjäna cirka 300 av NorgesGruppens matbutiker. De ligger på båda sidor om Oslofjorden. Med höga miljöambitioner, och avsikten att betjäna ett så stort geografiskt område, blev platsvalet mycket viktigt. Valet föll på en tomt i Sande i Vestfold, inte minst för att minska antalet körda kilometer mellan lager och butik på ett så stort område.

– Vår ambition är att ASKO ska vara en så klimatneutral och hållbar verksamhet som möjligt och vi arbetar kontinuerligt för att miljöpåverkan från vår verksamhet ska vara så liten som möjligt. säger Knut-Andreas Kran, direktör för ASKO Oslofjord.

Lagret bidrar till att öka den lokala naturmångfalden

Med sina miljöambitioner ville ASKO inte minska åkermarken. Även om markförhållandena var svåra, och det blev mer krävande att förbereda platsen för lagret, var klimat- och biologisk mångfald avgörande för ASKO. Det har varit viktigt för projektet att bevara den biologiska mångfalden och särskilt den lokala artmångfalden på och nära platsen. Logistiklagret skulle byggas på fast mark och iordningställandet av platsen var krävande arbete.

Platsen röjdes ner till bergen, stenmassor fylldes i och packades ihop så att byggnaden skulle stå stadigt. Det medvetna valet av en plats på en fjällmark som inte lägger beslag på värdefull matjord uppskattades särskilt av föreningen Vestfold Jordvern, som tilldelade ASKO OSLOFJORD Årets Jordvårdspris 2020. Takytorna tas tillvara (som de Strikta åtgärderna för små och stora byggnadsägare rekommenderar) genom att de båda har solceller och 5 600 kvadratmeter är täckta med sedumväxter. ASKO har även ordnat med ett ”humlehotell” på sajten. Dessa åtgärder bidrar till att minska dagvatten och öka den naturliga mångfalden.

Lagret är också en energiproducent

En vägledande ambition för byggnaden var också att bidra till ökad produktion av förnybar kraft, och att uppnå energieffektivitet. Ett energismart system i kombination med användning av energieffektiv utrustning, lokal energiförsörjning från solceller och återanvändning av överskottsvärme har bidragit till att minska belastningen på det ordinarie elnätet. 13 200 kvadratmeter av byggnadens takyta (cirka 35 % av ytan) är täckt med solpaneler. Sammantaget ger detta en elproduktion på 1,6 Gwh per år, vilket motsvarar förbrukningen hos cirka 64 hushåll och 20 % av verkets energibehov.

Överskottsvärme från kylsystem och automation används för uppvärmning och klimatkontroll i hela byggnaden. Klimatvänlig CO2 används också som kylvätska. Central driftstyrning (SD-systemet) har installerats för att styra och optimera driften av alla tekniska anordningar i byggnaden samt övervakning och avisering vid fel i systemet.

Utmanande, men absolut värt det

ASKO kan nu se tillbaka på en krävande, men samtidigt mycket användbar och lärorik process. De har också brutit ny mark för andra som funderar på att bygga lagerbyggnader med mycket höga miljöambitioner.

Enligt ASKO har de nu fått en miljövänlig byggnad som ger en bra arbetsmiljö för de anställda och där ASKO kan plocka varor till sina kunder med mycket god kvalitet och hög automatiseringsgrad.

– Vi har fått en miljövänlig byggnad som ger en bra arbetsmiljö för våra anställda. Det finns variation mellan flerkontorslösningar och enstaka kontor utifrån arbetsuppgifter och behov. Alla med en kontorsarbetsplats kan göra individuella anpassningar av inomhusmiljön för sin arbetsplats. Lagerbyggnaden är upplyst så att det blir bra arbetsljus. I de gemensamma ytorna är det bra dagsljus med fönster och trevliga sociala zoner har inrättats som främjar samvaro och trivsel, säger Kran.

– Även om det tidvis har varit ett krävande och lärorikt projekt att genomföra för våra leverantörer och för oss som beställare är jag säker på att det har varit rätt val att ha krävande miljöambitioner. Vi är stolta över att vi tillsammans har uppnått ambitionen Breeam Outstanding, avslutar Kran.

FAKTA

Plats: Sande i Vestfold

Funktion/Byggnadstyp: Helautomatisk plocklager och kontorsbyggnad

BRA: Cirka 54 000 kvm

Byggherre/utvecklare: ASKO Oslofjord AS

Företagsform: Delade företag

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge