Nyheter

Intresset ökar markant för miljömärkning Svanen från byggherrar och byggare

Svanen är en välkänd miljömärkning. En undersökning visade att 96 procent kände till den eller hade hört talas om Svanen. I vår bransch är det allom bekant att sedan länge kan också byggprodukter och byggnader miljömärkas med Svanen.

Miljömärkningen är inriktad på att hushålla med resurser och energi, att produkter och byggnader är skonsamma mot yttre miljön, samtidigt som innemiljön i byggnaderna befrämjar hälsa och välmående för dem som vistas där. Svanen och andra certifieringssystem har funnits tillgängliga för byggherrar och byggentreprenörer under många år, men det aktuella läget i vår omvärld gör certifieringssystemen allt mer motiverade.

– Med en nyligen drabbande pandemi, krig i vårt närområde, problem med energitillförsel och svårighet att få fram reservdelar och byggmaterial, ser vi att hållbarhetstänkandet kommer allt starkare, säger Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renoveringar på Svanens svenska kontor och dessutom koordinator för Norden.

Intresset ökar

Under senare år har intresset från byggherrar och byggare att bygga rätt ökat markant. Alla vill bidra till bättre hållbarhet, minska yttre miljöpåverkan och säkra upp innemiljön för de som bor och arbetar i byggnaderna. Certifieringssystem är ett bra stöd när målet är hållbarhet.

– Svanen kan tillgodose de hållbarhetsaspekter som efterfrågas och som är viktiga för att lösa vår tids stora utmaningar, fortsätter Stefan Björling. Förutom att Svanen används för att miljömärka byggnader, kan leverantörer i byggbranschen Svanenmärka sina produkter. På så sätt är Svanen unikt som certifieringssystem.

För närvarande är 330 bostadsrättsbyggnader Svanenmärkta, medan 841 är pågående. Motsvarande siffror för hyresrättsbyggnader är 213 respektive 230. Bland småhusbyggnader är 1917 redan Svanenmärkta.

Byggnadstyper som är möjliga att Svanenmärka är småhus, flerbostadshus, förskolor och skolor. I och med nästa version av Svanens manual (kriteriedokument generation 4) blir det möjligt att Svanenmärka även kontorshus.

Svanenmärkning av byggvaror, byggmaterial och kemiska byggprodukter tar fasta främst på kemiskt innehåll, hälsa och yttre miljö. En lång rad produkter har redan

Svanenmärkning och är färdiga att använda i byggprojekt som ska Svanenmärkas. Andra produkter som saknar den märkningen kan finnas i Svanens husproduktportal – tack vare att de har använts av tidigare byggare – är godkända och får väljas från portalen. Övriga produkter hanteras i tidigt skede i respektive projekt som skickar in de dokument Svanen kräver och granskas sedan av Svanens personal centralt och blir godkända eller icke godkända.