Nyheter

Kunskapsdag i Skellefteå – hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?

Byggtakten är hög på många håll i Sverige och när platser förändras ska människors behov av att bo, arbeta och mötas tillgodoses. Den 6 oktober möts deltagare från offentlig och privat sektor samt branschorganisationer, myndigheter och politiker i Skellefteå för spännande samtal och diskussioner kring frågan – hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?

Frågan om hållbart byggande är mångfacetterad. Att få ekvationen med snabb samhällsomvandling och kraven på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet att gå ihop kan vara en utmaning. Under Kunskapsdagen i Skellefteå delar tongivande samhällsbyggare i Västerbotten med sig av innovativa projekt, samarbeten och visioner. Vi lyssnar också till kommunernas representanter om deras syn på färdvägarna framåt – hur skapas förutsättningar för en utveckling som kommer alla till del och hur arbetar vi tillsammans för att realisera de goda livsmiljöerna?

Bland talarna finns bland annat EU-parlamentariker Erik Bergkvist (S) samt arkitekten Niklas Nolsøe på prisade byrån Lendager Group, vars ledstjärnor är hållbart byggande, cirkulär ekonomi och affärssystem som sätter människa och miljö i centrum.

Dagen avslutas med ett panelsamtal med ansvariga politiker på nationell nivå, där bland annat Miljöpartiets Emma Hult och Kristdemokraternas Larry Söder medverkar.

Skellefteå och Umeå kommun är två av arrangörerna till Kunskapsdagen.

– Flera platser i norra Sverige genomgår just nu stora expansioner och då är det viktigt att alla inblandade aktörer tänker till för att säkerställa att vi bygger på ett sätt som gör att människor vill bo och leva här. Den sociala hållbarheten är en avgörande pusselbit i att skapa en hållbar plats för framtiden och jag ser fram emot en spännande dag med stort erfarenhetsutbyte, säger Felicia Lundmark, ordförande i bygg- och miljönämnden, Skellefteå kommun.

Hon får medhåll av Pernilla Helmersson, samhällsplanerare på Umeå kommun, som under kunskapsdagen kommer prata om vikten av att arbeta tillsammans för att realisera invånarnas drömmar i samband med det nya.

– Vi står inför en samhällstransformation och det är viktigt att det blir så bra som det någonsin kan. För att lyckas måste vi hitta gemensamma lösningar och det känns inspirerande att dela en kunskapsdag tillsammans med Skellefteå kommun och andra starka samhällsbyggare. Jag kommer berätta om hur vi har satt människan i centrum och om hur vi i planeringen av framtidens livsmiljöer arbetar tillsammans med invånarna. Det är de som är experterna, säger Pernilla.

Datum: 6 oktober 2022.

Plats: Medlefors hotell & konferens.

Följ dagen live via Youtube:

https://youtu.be/2-UDoHRfOKA