Nyheter

Ny snabbladdstation i Umeå möjliggör eldrivna godstransporter

Inom ett år ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el vid en ny station på Västerslätt i Umeå. Umeå Energi har i samverkan med Umeå kommun, INAB och Biofuel region beviljats medel för att bygga en snabbladdstation för ellastbilar.

Planeringsarbetet är redan igång och målsättningen är att den nya laddstationen skall vara klar senast i september nästa år.

Strategisk placering för laddning av ellastbilar

Laddinfrastrukturen för tung trafik är i behov av utbyggnad i takt med att eldrivna transporter beräknas öka. Umeås nya laddstation ska påskynda omställningen till eldrift för tunga transporter regionalt.

Laddstationen kommer att byggas på Godsvägen i Umeå strategiskt placerad nära länsväg 363 och västra kringfartsleden, en viktig knutpunkt för lastbilstrafik.

– Vi är både glada och stolta över att Energimyndigheten har beviljat oss investeringsstöd. Det här är en viktig etablering som ska bidra till elektrifieringen av godstransporter i regionen. Placeringen i Umeå blir en del i ett rikstäckande nätverk av laddstationer för ellastbilar, säger Christian Skanderby, projektledare hos Umeå Energi.

I området intill laddstationen finns Umeås kombinerade lastbils- och tågterminal som drivs av det kommunala bolaget INAB.

– Laddpunkten är utmärkt placerad för gods som transporteras med en kombination av lastbil- och tåg och skapar goda möjligheter för helt elektrifierade logistikkedjor, säger Daniel Rönnberg, affärsutvecklare hos INAB.

Laddstationen kommer att skapa möjligheter för aktörer i närområdet, bland annat restauranggrossisten Martin & Servera som varit tidigt ute med fossilfria transporter nationellt samt det lokala fraktbolaget Umeå Godstransportservice.

– Utbyggnad av laddpunkter är en grundförutsättning för framtidens fossilfria transporter och för att åkare ska våga satsa. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, säger Björn Ledin, VD Umeå Godstransportservice som redan idag har en ellastbil i drift i Umeå.

Samverkan viktig för omställningen

I den här satsningen samarbetar Umeå Energi som elnätsägare med fordonstillverkare, åkerier, logistikföretag, INAB och Umeå kommun.

– En utbyggnad av infrastrukturen för tyngre fordon bygger mycket på samverkan. En enskild aktör har svårt att skapa alla förutsättningar som krävs. Genom ett nära samarbete kan vi alla bidra med det vi gör bäst och arbeta smart genom hela kedjan, från planering till genomförande, säger Christian Skanderby.

Laddstationen kommer att vara publik, det vill säga allmänt tillgänglig. Den utrustas med två 350 KW laddare med möjlighet till fyra laddpunkter på 175 KW, i första hand avsedd för tung trafik. Inledningsvis kommer tillgängligheten på laddarna att vara hög vilket också möjliggör publik snabbladdning för personbilar.