Nyheter

Nya tekniker för grönare sjöfart

I det senaste avsnittet av ABB:s teknikfokuserade podd ABB Decoded diskuteras tekniker för grönare sjöfart, årets tema för World Maritime Day den 29 september. Temat ger möjlighet att fokusera på vikten av en hållbar marinindustri och föra en global dialog i ämnet.

Mer än 80 procent av allt gods i världen transporteras med fartyg och mängden förväntas öka avsevärt de kommande åren, vilket innebäratt sjötransportsektorn måste stödja global hållbarheten. Marinindustrin har satt upp ambitiösa mål för hållbarhet och koldioxidneutralitet som svar på de globala klimatutmaningarna. En viktig del av ABB:s hållbarhetsstrategi 2030 är att stödja kunder och leverantörer att minska sina koldioxidutsläpp samt att uppnå koldioxidneutralitet i ABB:s egen verksamhet per 2030.

I podden talar Eero Lehtovaara, chef för Regulatory and Public Affairs vid Marine & Ports på ABB, om att öka motorernas effektivitet, använda alternativa energikällor som vätgas eller el samt hur digitala tekniker kan skapa autonoma lösningar för att stötta en grönare sjöfart. Dessutom diskuterar han vikten av att utveckla tekniker i linje med ändrade marina regelverk.

Eero Lehtovaara har en unik position inom ABB Marine & Ports som den interna och externa kontakten mellan sjöfartsteknik och regelverk, vilket skapar förståelse mellan intressenter inom båda områdena. Han är också ABB:s representant i ett antal sjöfartsmyndigheter och icke-statliga organisationer i EU och globalt.

– Sjöfartsindustrin siktar på att nå en ökad effektivitet, tillförlitlighet, förutsägbarhet och dra nytta av mer information som inhämtats med digitala tekniker, förklarar Eero Lehtovaara.

Han förväntar sig att ett brett utbud av lösningar kommer att spela en roll för att förverkliga dessa ambitioner. Nya tekniker som till exempel kan öka energieffektiviteten hos fartygen är viktiga för en grönare sjöfart, liksom produktion och ökad användning av koldioxidsnåla bränslen samt tekniker för att producera sådana bränslen.

Samtidigt som tillförlitliga och tillgängliga alternativa bränslen utvecklas finns det redan idag tekniker som kan öka energieffektiviteten och elektrifiera sjöfartsindustrin. Eero Lehtovaara förklarar hur digitaliseringen stärker möjligheterna att använda data och information för att ytterligare förbättra den teknik som redan är tillgänglig. Digitaliseringsförbättringar kan exempelvis också minska tiden i hamn och därmed bidra till att göra sjöfarten mer miljövänlig då resurser och energianvändning kan optimeras.

Beträffande nuläget i den marina sektorn säger Lehtovaara i podden:

– Vi är just nu i en extremt intressant fas i sjöfartsindustrin. Jag skulle säga att en av de största sakerna som fortfarande återstår är att verkligen använda information till förmån för alla intressenter. Hur vi hanterar helheten är mycket beroende av data. Hur vi hanterar data, hur vi bearbetar data och hur rederierna använder dessa data i sina system är något som är högaktuellt just nu och i högsta grad beroende av regelverket.

Podden avslutas med att Eero Lehtovaara sammanfattar vikten av relationen mellan branschen och myndigheterna samt behovet av en öppen dialog mellan de båda.

– Vi behöver ha en gemensam förståelse i branschen som helhet, inklusive myndigheterna, om vad tekniken kan göra, vilka tekniker som är på gång och var vi har klyftorna i regelverket som vi behöver arbeta tillsammans med.