Nyheter

Amerikanska Gymnasiet rustar sina skolor med miljömässigt hållbart brandskydd

Något som få utanför brandskyddsbranschen känner till är att skumsläckare i stor utsträckning innehåller PFAS – hälsoskadliga ämnen, även kallade flourtensider, som på grund av naturens svårighet att bryta ned dem även kallas för evighetskemikalier.

Amerikanska Gymnasiet har mot bakgrund av detta valt att säkra sina skolor med det helt tensidfria släckmedlet X-Fog från CGS, vilket är ett viktigt steg i skolkoncernens miljöarbete.

Skumsläckare har länge varit branschstandard när det kommer till brandskydd. Detta trots att det sedan mer än 20 år tillbaka finns lagstadgade principer i Miljöbalken om att välja de alternativ som utgör minst fara för människors hälsa och miljö.

Skumsläckare är trots den hälso- och miljömässiga risk de utgör fortsatt utplacerade på många offentliga platser som skolor, kontor och hotell. Tack vare resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspektionen har Europaparlamentet nyligen beslutat om att förbjuda 200 PFAS-ämnen inom EU inom kort.

En aktör som precis tagit steget och valt att installera det tensidfria släckmedlet X-fog från CGS på flera av sina skolor är Amerikanska Gymnasiet.

Amerikanska Gymnasiet finns i fyra svenska städer: Stockholm, Halmstad, Uppsala och Göteborg. Arbetet med att byta ut befintliga brandsläckare till mer miljömässigt hållbara alternativ är något som skolan beslutat om och arbetet är påbörjat.

– Vi hoppas givetvis att vi kan inspirera andra skolor att göra samma val vad gäller brandskydd. Vi måste lyfta på alla stenar för att se till att så många delar som möjligt inom vår verksamhet är miljövänliga. Brandskydd är kanske inget som man i första hand tänker på som något miljöskadligt, men när man blir medveten om det och dessutom har möjligheten att i stället välja en miljövänligprodukt är det toppen både för skolan och framtiden, säger Olle Lundström, vice vd Amerikanska Gymnasiet.

De som har hjälpt Amerikanska Gymnasiet att framtidssäkra sina skolor är brandskyddsföretaget BSA. Christian Wahlgren, grundare och säljare på BSA, har mångårig erfarenhet av brandskydd och säkerhetsprodukter och menar att branschen inte har prioriterat miljön vid val av brandskyddsprodukter. Han menar även att det är dags för aktörer inom branschen att ta både hänsyn och ställning till den hälso- och miljöskadliga effekten av PFAS-ämnen i naturen, utan att säkerheten ska äventyras.

– Brandskyddsbranschens traditionella syn på just brandskydd har lett till att den kanske inte helt har hängt med i utvecklingen men vi känner av en förändring. Fler och fler branschkollegor byter successivt ut till bättre miljövänlig alternativ där verksamheterna kräver det men visst, det är en bit kvar. Vi märker även av en stor skillnad vad gäller kunders efterfrågan på hållbara alternativ, vilket är glädjande. Därför känns det roligt att kunna erbjuda X-Fog som håller hög miljömässig klass och dessutom en lika hög säkerhetsklass som andra släckare, säger Christian Wahlgren, BSA.

Enligt MSB:s statistik är endast cirka två procent av alla bränder av det slag där det finns risk för så kallad pölbrand och där skumsläckare behövs. Det finns många verksamheter som inte är medvetna om vilket brandskydd som är rätt för just dem och därför är det viktigt att ta hjälp av branschexperter vid brandsäkring av verksamheter.

När nu flertalet av PFAS-ämnen inom kort blir förbjudna inom EU är det dags att det redan nu ställs krav på nolltolerans mot PFAS och andra evighetskemikalier. Fler åtgärder föreslås för att halterna av PFAS kraftigt sänks. Livsmedelsverket föreslår att gränsvärdena för halten av PFAS i dricksvatten ska sänkas betydligt, från nuvarande 90 ng per liter till 4 ng per liter. Detta innebär att det blir allt viktigare att fasa ut produkter som innehåller PFAS.

– För oss på GPBM är det viktigt att rätt släckare återfinns på rätt plats. Det är dags att de gamla brandsläckarna med skum som innehåller PFAS fasas ut. X-Fog, vår släckare, är helt fri från tensider och det känns bra att arbeta med ett bättre alternativ för miljöns skull, säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic AB.