Nyheter

Flügger tredubblar kapaciteten med ny CO2-vänlig spackelanläggning

Flügger ökar sin produktionskapacitet av spackel från 18 till 60 miljoner liter med en nybyggd spackelanläggning i Bollebygd. Samtidigt minskar de CO2-utsläppen med 20 procent. Fabriken framtidssäkrar Flüggers spackelproduktion i Sverige och cementerar färgbolagets val av att producera lokalt i Skandinavien.

Efter tre års byggnation är Flüggers nya sandspackelanläggning i Bollebygd nu i produktion. Anläggningen har byggts i tillägg till det befintliga lagret och den nya moderna fabriken rymmer fler och större maskiner. Det möjliggör kortare bearbetningstider och större volymer och ger därmed mer än en tredubblad kapacitet. Anläggningen är en framtidssäkring av Flüggers produktion i Sverige.

– Med den nya anläggningen uppnår vi en betydande kapacitetsökning. Vi kan producera miljontals liter mer spackelmassa per år och för att nå vårt mål om ökade marknadsandelar är det nödvändigt att vi kan producera stora mängder högkvalitativt spackel på kort tid, säger Johannes Karlsson, Country Manager för Flügger Sverige.

CO2-besparingar och svanmärkta produkter

Anläggningen i Bollebygd stärker inte bara kapaciteten. Den också ett steg i rätt riktning sett till miljön. Jämfört med den tidigare fabriken har CO2-utsläppen från den nya anläggningen minskat med mer än 20 procent.

Sandspackelprodukterna från Bollebygd har dessutom miljödeklarerats och tilldelats Svanmärket.

– Vi försöker tänka in grön omställning i allt vi gör. Det tar tid, men vi rör oss stadigt framåt och har en lång historia av att tänka på miljön med våra produkter. Vi var exempelvis i främsta ledet avseende att ersätta terpentinbaserade produkter med vattenbaserade produkter. Därför är det naturligt för oss att ta hänsyn till miljön och CO2-besparingarna med den nya anläggningen, förklarar Johannes Karlsson.

Ersätter leveransutmanat fyllningsmedel

Med den nya anläggningen och ökade kapaciteten har man som ytterligare ett steg mot att effektivisera och stärka volymproduktionen utvecklat ett innovativt spackelrecept av naturmaterial som ersättning för det vanliga fyllningsmedlet flygaska. Flygaska är en varierande produkt med fluktuerande egenskaper som kan påverka spacklets kvalitet. Det använda naturmaterialet avviker däremot inte sett till sina egenskaper och därmed får man alltid en produkt av samma kvalitet.

Bytet av flygaska löser också ett annat problem för färgjätten eftersom det finns stora leveransutmaningar förenade med just denna produkt. Genom att istället kunna använda naturmaterialet undviker man långa leveranstider och generella logistiska utmaningar.

– Det finns en diskussion kring fyllningsmedlet flygaska som används i flera olika produkter. Och just nu är industrin under press eftersom flygaskan kommer från områden som drabbats av kriget i Ukraina. Genom att istället använda naturmedlet undviker vi stora leverans- och logistikutmaningar, förklarar Johannes Karlsson.