Nyheter

Konferensen Trä 2022: ”Att tänka i cirklar – cirkulärt träbyggande”

Text: Gösta Löfström

Det var rubriken för Amanda Bornekes anförande vid konferensen Trä 2022. Hon är specialist inom cirkulär ekonomi vid teknikkonsultföretaget Sweco, prisad som talare och samhällsbyggare. Hon var anlitad för att föra in ett cirkulärt tänkande bland det församlade träbranschfolket.

Hon tilldelades för övrigt Clarence Morberg-priset 2021 av föreningen Samhällsbyggarna för sin roll som förebild för yngre kollegor som ger rätt fokus i hållbarhetsfrågor och som lyfter cirkulär ekonomi och återbruk i och utanför branschen.

De hållbara byggprojekten, de som bygger på en stor andel återbrukat material och ett cirkulärt tänk, är kanske de som i längden blir mest lönsamma. Det var en slutsats och hon ställde ett par frågor utifrån allas verklighet för att illustrera sin tes om de mentala hindren.

– Hur många av er kan tänka sig att köpa lakan på second hand, frågade hon konferensdeltagarna och fick relativt få händer i luften.

– Hur många av er har någon gång bott på hotell, frågade hon och fick förstås skratt och alla händer i luften till svar.

– Det är alltså ok att sova i använda lakan, noterade hon och konstaterade att det är lätt att se begagnade lakan som något avskyvärt, men att samtidigt betrakta hotellvistelser som något man gärna unnar sig, inte minst när man vill lyxa till det för sig.

Kan göra något bättre

– En tredjedel av allt avfall som flödar i Europa just nu kommer från rivningsbranschen. Det är ungefär 800 miljoner ton om året som skulle kunna återanvändas. Det kan vi hjälpas åt att ta vara på, bygga in och göra något bättre med.

Amanda Borneke gjorde några trendspaningar för byggbranschen och förutsåg att det kommer bli vanligare att rent av finna återbrukslösningar tillsammans med helt andra branscher och att digitaliseringen av branschen kommer att göra återbruk inte bara vanligare utan också mycket lättare i framtiden.

– Vi måste bjuda in andra helt olika branscher än trä för att finna lösningar som vi inte visste fanns. Idag görs inventeringar av material för återbruk väldigt analogt med papper och penna. Om bara några år kommer vi att gå ut med en iPad, för ritningarna finns digitalt till exempel i BIM. Med ännu bättre 3D-modeller av byggen kommer man att kunna materialinventera till och med på distans.

Från rivning till bygge

– Tänk vilken enorm skillnad det kommer att göra att kunna återbruksmäkla och ta material direkt från en rivningsplats och föra in det i nya byggen strax intill. Det finns redan en marknadsplats för återbruksmaterial.

Amanda Borneke räknade upp ett antal utmaningar just nu för en cirkulär ekonomi i byggbranschen: Det ställs för låga krav i upphandlingar. Det är svårt att hitta goda exempel. Det saknas en enhetlig bild och politik för mål och visioner inom cirkulär träbyggnad. Det finns hinder i nuvarande regelverk och klassificering av rivningsmaterial.

– För mig finns inget avfall. Det finns bara en resurs som har uppstått på fel plats, men som är något vi kan ta till vara, sa Amanda Borneke.

På bilden: Amanda Borneke inspirationstalade vid Trä 2022 om att tänka i cirklar, även inom träbyggande

Foto: Gösta Löfström