Nyheter

Norska Grønn Byggallianse tog med medlemmarna till Göteborg på en studieresa

I slutet av augusti anordnade Grønn Byggallianse en studieresa för Grön fastighetsförvaltning till Göteborg. 20 anmälda deltog och gruppen fick kunskap om tekniskt kreativa lösningar i prisbelönta byggnader.

Torp Värdcentral i Lerum – Hemsö

Torp Värdcentral vann priset ”Årets BREEAM In-Use Building” i det svenska priset för ”Årets Miljöbyggnad” 2021. Byggnaden är från 1983 och har genomgått teknisk rehabilitering. Målet med rehabiliteringen var att uppnå certifieringsnivån Breeam In Use – Very Good. Genom att byta ut belysning mot LED-lampor, samt installera ett solcellssystem och nya ventilationssystem med värmepumpar sjönk energianvändningen rejält.

BRF Viva-Riksbyggen

Brf Viva är ett referensprojekt i Sverige för hållbart boende. Byggnaden består av 132 lägenheter och stod färdig 2019. Byggnaden är certifierad som miljöbyggnad Guld bland annat eftersom byggnaden drar en tredjedel mindre energi än de svenska byggreglerna.

Byggnaden är planerad för en 100-årig livslängd och har haft höga klimatambitioner. Ursprungligen ville byggherren använda mycket trä för att minska utsläppen av växthusgaser, men en sluttande plats gjorde detta mycket krävande.

Därför valde de att bygga med lågkolhaltig betong som har 30 % lägre CO2-utsläpp än vanlig betong. Tonvikt har lagts på att de boende ska klara sig utan bil i vardagen och har därför en stor och praktisk cykelpark kombinerat med en färdtjänst där de boende kan använda elcyklar utan kostnad både med och utan låda. Byggnaden har även en kreativ energilösning med återanvändning av bussbatterier som energilager för lokal elproduktion från solceller. Uteområdena har utvecklats för att de boende ska kunna odla sin egen mat, och med syftet att minska dagvattnet och stärka den naturliga mångfalden.

A Working Lab – Akademiska huset

Hösten 2019 stod innovationsarenan A working Lab i Göteborg färdig. Byggnaden är ett så kallat ”co-working space” och är en arena för innovation, forskning och kunskapsdelning mellan organisationsliv, akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer. Ett fungerande Lab är en smart hembyggnad med digital infrastruktur, BIM i förvaltning, 3D-skanning av projektet som används i driften. Byggnaden har en bruttoarea på 11 700 m2 och med lokal produktion från solceller har detta blivit en mycket energieffektiv byggnad med energianvändning ner till < 35 kWh/m2/år.