Nyheter

Trä 2022 i Bengtsfors med fokus på hållbar, innovativ träproduktion och cirkulär produktutveckling

Text: Gösta Löfström

Heldagskonferensen Trä 2022 i Bengtsfors i Dalsland handlade om trä som byggnadsmaterial med ledorden Hållbart, Cirkulärt, Gränslöst och Tillsammans. Den fokuserade på vad som kan hända i det kreativa mötet mellan automatiserad industriell produktion, hantverket och känslan för materialet trä.

– Trä, bygg, möbel och inredningsindustrin i Sverige och Norge befinner sig mitt i ett grönt skifte. Vi fokuserar på omställningen mot hållbar innovativ träproduktion, cirkulär produktutveckling och råvaran som alla pratar om, skogen. Den är välkänd, väl beprövad, uråldrig och ett framtidens material. Det säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun och spindeln i nätet för konferensen Trä 2022.

– Det är första gången vi arrangerar en sådan här konferens, ett sätt att sätta ner foten för vårt samarbete inom vårt redan starka skogliga företags- och kompetenskluster. Det är ett sätt att verka för ökad korsbefruktning mellan industri, hantverk och design i vårt område, mellan industrin och den kreativa näringen. Det var ett medvetet val att arrangera en fysisk konferens, inte köra digitalt. Vi vill främja det kreativa mötet och ge möjligheter att skapa kontakter, bygga nätverk.

Dagen samlade totalt 130 personer från svenska och norska företag, branschorganisationer, science-parks, företagskluster, forskning, utveckling och utbildning.

Arrangörer

Bengtsfors kommun med 10 000 invånare, en av fem kommuner i Dalsland, där det privata näringslivet bland annat präglas av papper- och förpackningsindustri, jord- och skogsbruk. Största privata arbetsgivare är Munksjö Paper Billingsfors AB.

Kommunalförbundet Fyrbodal, inkluderande Fyrstad (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil) samt Bohuslän och Dalsland, sammanlagt 14 kommuner. Det är området mellan Göteborg och Oslo, Västerhavet och Vänern.

Innovatum Science Park i Trollhättan, som kraftsamlar kring industriell teknik för större och snabbare samhällsnytta genom att stötta startupföretag, driva utvecklingsprojekt, skapa nätverk och utveckla test- och demomiljöer.

Paper Province, ett företagskluster inom skoglig bioekonomi med säte i Karlstad. Verksamheten koncentreras kring samverkan runt marknadsföring, kompetensförsörjning, projektutveckling och regional tillväxt. Organisationen ägs och drivs av cirka 90 medlemsföretag, från globala giganter till lokala leverantörer som representerar hela värdekedjan.

Position Väst, samverkan mellan 17 västsvenska kommuner som underlättar företagsetableringar i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.

Tillverka i trä är ett nätverk av ett 30-tal parter från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin, som vill se en ökad tillverkning i trä och bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Nätverket är litet unikt genom att inte enbart samla industrin utan även en rad systemleverantörer.

Foto: Ann-Marie