Nyheter

EU:s bank EIB stöttar lågenergihus för klimatomställning

EU:s bank, Europeiska investeringsbanken, EIB, ger ett nytt lån till SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) på 800 miljoner SEK (ca EUR 75,1mn för att bygga lågenergihus i Stockholm.

Energiförbrukningen i dessa nya byggnader kommer att vara ungefär 25% lägre än myndighetskraven.

Europeiska investeringsbanken, EIB, är en av världens tyngsta aktörer när det kommer till finansiering av hållbar omställning. Som första svenska bostadsföretag fick SKB ett lån från EIB på 550 miljoner kronor (circa EUR 57.8 miljoner) år 2017. Nu förnyas förtroendet med en större investering, då SKB och EIB har enats om ett lån på 800 miljoner kronor för att bygga energieffektiva bostadsfastigheter i Kista och på Södermalm i Stockholm.

Europeiska investeringsbankens vice-president, Thomas Östros:

– EIB:s åtagande som EU:s klimatbank och det fokus som finns just nu på energieffektiva byggnader är särskilt viktig just nu. Efterfrågan på energi effektiva lösningar har ökat markant efter den ryska invasionen av Ukraina. Vi är därför glada att kunna stötta ny teknik och marknaden inom detta område, och på detta sätt höja ribban för nya, mer klimatvänliga byggnadsstandarder.

Behålla tempot i en konkurrensutsatt bransch

SKB:s VD, Ingrid Gyllfors:

– Vi är stolta över att EIB ger oss ett förnyat förtroende av EIB, vilket visar att vi ses som en aktör som driver på en hållbar omställning. I en tid när vi ser att byggen och utvecklingsprojekt börjar stanna av, då branschen pressas av stigande material- och energipriser, innebär detta att vi kan fortsätta hålla tempo i våra energieffektiva projekt.

Energiförbrukning under kraven

Lånet ska finansiera byggandet av energieffektiva bostadsfastigheter i två av SKBs nyproduktionsprojekt. Det gäller ett kvarter på östra Södermalm med 153 lägenheter och ett kvarter i Kista, med 164 lägenheter. Energiförbrukningen i fastigheterna kommer att ligga under 55kWh per kvadratmeter och år, vilket är cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.

Under 2021 investerade EIB över € 200 miljoner i lån till svenska lågenergiprojekt gällande både offentliga, kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.