Nyheter

Föregångare inom klimatanpassning

Kristianstads kommun har blivit utvald som en av 150 pilotområden i Europa som en del av EU:s mission inom klimatanpassning. Syftet med missionen ”Adaption to Climate Change” är att stötta lokala regioner och kommuner att utveckla klimatanpassade samhällen till år 2030.

I slutet av förra året sjösatte EU fem uppdrag, så kallade ”missions”, som ett sätt att möta våra stora samhällsutmaningar. De fem missionerna är inom klimatanpassning, klimatneutrala städer, bekämpa cancer, skydd av hav och inlandsvatten samt markens tillstånd och livsmedel. EU-missionerna ska skapa en starkare koppling mellan forskning och innovation och samhällets och allmänhetens behov, för en positiv och hållbar utveckling.

Nu bjuds kommunen in att anta åtagande om att arbeta för klimatanpassade och resilienta samhällen till år 2030. Genom att ansluta sig till missionen blir kommunen en del av det europeiska nätverket och får tillgång en gemensam plattform med verktyg, goda exempel och stöttning kring olika former av finansieringsmöjligheter.

– Det är hedrande att vi har blivit utvalda på europeisk nivå och samarbetet kommer att ytterligare stärka och utveckla vårt arbete med klimat och miljö, säger Camilla Palm (M), kommunalråd.

Kristianstad har mångårig erfarenhet av att arbeta med klimatanpassning och är en av de kommuner i Sverige som brukar placeras sig högt i rankingar inom området. Det ständigt närvarande översvämningshotet har gjort att kommunen kontinuerligt arbetar med att anpassa sig till kommande klimatförändringar. Stadens översvämningsskydd och arbetet med skydd och förvaltning av kusten är exempel på pågående arbeten. Vattnet i Kristianstad är samtidigt en tillgång för kommunen. Mitt i Kristianstad ligger Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, ett modellområde för hållbar utveckling utsett av FN-organet UNESCO.

– Vi behöver arbeta för att kombinera klimatanpassning med att samtidigt både minska klimatpåverkan och stärka den biologiska mångfalden, säger Magnus Lund, klimatstrateg.

På bilden: Kristianstad med vy över bostadsområdet Utanverken, kanalen, vattentornet samt Allöverket