Nyheter

Mot lågkoldioxidutsläpp med Consolis Parmas lågkolhaltiga plattor i bostadsproduktionen

YIT tar ett betydande steg mot lågkoldioxidkonstruktion genom att börja använda Consolis Parmas lågkolhaltiga ihåliga plattor i bostadsproduktion. I den första fasen omfattar avtalet produktionen av flerbostadshus vid YIT:s enheter i huvudstadsregionen och Nyland.

Planen är att därefter successivt utöka avtalet till att omfatta all YIT:s bostadsbyggandeverksamhet i Finland.

– Vi bygger hållbara bostäder och livsmiljöer. Vi söker sätt att minska byggandets klimatpåverkan och detta avtal utgör ett viktigt steg i vårt klimatarbete. I linje med vår strategi är vi fast beslutna att minska utsläppen från vår egen verksamhet och vår värdekedja i enlighet med Science Based Targets-initiativet, säger Antti Inkilä, Executive Vice President, Housing Segment, på YIT.

Världens första ihåliga plattor med låg kolhalt levererades till Vanda

YIT och Consolis Parma har tecknat ett avtal om att byta ut ihåliga plattor som används i de nedre, mellanliggande och övre våningarna med lågkoldioxidsnåla i YIT:s bostadsproduktion.

De ihåliga plattorna med låg kolhalt är resultatet av en gemensam produktutvecklingssatsning mellan YIT och Consolis Parma. Asunto Oy Vantaan Mekaanikko byggdes av YIT och blev världens första bostadsbyggande projekt för att testa användningen av dessa ihåliga plattor förra året. Enligt det nyligen ingångna avtalet mellan de två företagen kommer Parma att börja leverera lågkolhaltiga ihåliga plattor till YIT:s nya bostadsbyggnadsprojekt redan i november 2022.

Utsläppen från byggmaterial står för cirka fem procent av Finlands totala utsläpp, medan utsläppen från byggverksamheten på plats utgör cirka två procent.

I YIT:s bostadsproduktion är ihåliga plattor den enskilda byggproduktkategorin med högst utsläppspåverkan, vilket motsvarar ungefär en femtedel av de materialbaserade utsläppen från bostadshus. Att byta till lågkoldioxidhaltiga plattor kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka fyra miljoner kilo per år. Det beloppet motsvarar de genomsnittliga årliga utsläppen för cirka 560 finländare, eller 680 bilresor runt om i världen.

”Vi vill vara en pålitlig partner inom livscykeleffektivt och hållbart betongbygge. Vi har arbetat mycket hårt med en hållbar utveckling av den byggda miljön, vilket har gjort det möjligt för oss att lansera ett komplett utbud av produkter med låga koldioxidutsläpp. Detta samarbetsavtal är ett bra exempel på en delad vision och genuin handling mot lågkoldioxidsnål betongkonstruktion, säger Hannu Tuukkala, VD för Consolis Parma.

– Enligt våra beräkningar av emissionspåverkan representerar hålplattor den högsta påverkan bland de material som används för ramar av bostadshus. Den koldioxidsnåla lösningen vi har utvecklat i samarbete med Parma halverar utsläppen från plattor och minskar de materialbaserade utsläppen på plats från bostadsbyggande med cirka 8 procent, tillägger Antti Inkilä.