Nyheter

Växjö släcker dekorbelysning

Växjö kommun och det kommunala fastighetsbolaget Vöfab har tillsammans beslutat att från och med 1 oktober släcka dekorbelysningen i Växjö station- och kommunhus. Det görs för att minska elanvändningen.

Dekorbelysningen kommer att släckas mellan klockan 22.00 och 05.00 varje natt. Då belysningen sitter en bit upp vid fönsterna och runtom fasaden ska nedsläckningen inte påverka säkerheten eller tryggheten i det väl belysta området.

– Vi har gjort en riskbedömning och utifrån den beslutat att nedsläckningen är möjlig att genomföra utan att göra avkall på tryggheten och säkerheten i området. Vi släcker dekorbelysningen i enlighet med stationshusets öppettider och fortsätter att se över vilka åtgärder vi kan vidta i våra fastigheter, säger Niclas Ramström, vd på Vöfab och Videum.

På grund av det ansträngda läget med höga och stigande elpriser jobbar Växjö kommunkoncern aktivt med att få ned den egna elanvändningen.

– Vi har tagit ett gemensamt krafttag i hela kommunkoncernen för att minska vår elanvändning och detta är ett steg i rätt riktning. Vår inventering fortsätter och vi tittar på både lång- och kortsiktiga åtgärder för att bli ännu mer resurssmarta, säger Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun.