Nyheter

Storsatsning ger ytterligare klimatförbättrade betongelement

Peab-bolaget Byggelement gör sin största satsning någonsin för att industrialisera sin tillverkning av betongelement. Totalt investeras 400 miljoner kronor i utbyggnad av anläggningarna i Ucklum och Hallstahammar. Tekniksprånget från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten fördubblas med målet att öka omsättningen till över 1 miljard.

Samtidigt nyanställs mellan 50 och 70 personer.

– Vi har höga ambitioner när det gäller både hållbarhet och industrialisering, säger Carl Rülcker, vd på Byggelement. Genom den här satsningen kan vi ytterligare minska klimatavtrycket genom ökad användning av alternativa bindemedel.

I Hallstahammar kompletteras tillverkningen av bjälklag med en helt ny fabrik för tillverkning av både inner- och ytterväggar. På motsvarande sätt satsar man nu i väggfabriken i Ucklum i Stenungsund på tillverkning av bjälklag. Därigenom blir båda orterna kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden.

Genom satsningen implementeras marknadens mest högteknologiska och industrialiserade process för att kunna möta marknadens krav gällande pris och prestanda. Samtidigt kan de kompletta anläggningarna på ett smidigare sätt förse större marknader med produkter för både bostadsbyggande och kommersiella fastigheter. På så sätt minskar även behovet av import av betongelement från utlandet.

I Hallstahammar nyanställs 40–50 personer och i Ucklum skapas 10–20 nya arbetstillfällen. Det handlar om industrioperatörer.

– Vi ligger helt rätt i tiden och vi täcker in viktiga geografiska områden. Att satsa på att ytterligare minska klimatavtrycket gör oss konkurrenskraftiga. Med ny teknik kommer vi att kunna producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard och säkerställa vårt försprång inom klimatförbättrad prefabproduktion, fortsätter Carl Rülcker.

I Ucklum kommer satsningen att stå klar under hösten 2023 och i Hallstahammar är siktet årsskiftet 2023–2024.

På bilden: Att satsa på att ytterligare minska klimatavtrycket gör oss konkurrenskraftiga, säger Carl Rülcker, vd hos Byggelement

Foto: Andreas Sundbom