Nyheter

Det första som möter den som stiger av tåget i Hyllie

Embassy of Sharing – som blir en del av Hyllie i Malmö – ska som namnet anvisar präglas av delningsekonomi, men även av innovationer och hållbarhet. I sju byggnader kommer ytorna att till ungefär hälften bestå av bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, medan resten blir kontor och andra kommersiella lokaler såsom mötesplatser och restauranger.

År 2017 utlyste Malmö stad en marksanvisningstävling för området Embassy of Sharing. Granitor tillsammans med Wingårdhs arkitekter lämnade det vinnande bidraget.

– Tävlingsförslaget bygger på delningsekonomi, innovationer och hållbarhet där vi på ett komplext sätt fått ihop helheten, berättar Maria Ekström, affärschef, Granitor Properties.

De två första byggnaderna kommer huvudsakligen att inredas som kontor, nämligen Drivbänken och Fyrtornet. Området omfattar sju hus med cirka 55000 kvadratmeter lokalyta. Husen får lite mixat och varierat innehåll, med ungefär hälften bostäder och resten kommersiella lokaler.

– Att se helheten med mixen av verksamheter ger oss förutsättningar för att kunna realisera delningsekonomi och i och med detta blir området också en levande mötesplats, fortsätter Maria Ekström. Samtidigt blir det hållbart både ur ekologisk, ekonomisk och inte minst social synpunkt.

Embassy of Sharing tar hänsyn till alla 17 globala mål i FN:s Agenda 2030.

Säkra hållbart byggande

För att styra mot hållbart byggande certifieras de två kontorshusen med Miljöbyggnad. Som materialbedömningssystem används Sunda Hus.

Inte minst Fyrtornet blir ett klimatsmart hus, med stomme i trä och som sträcker sig elva våningar upp, därmed det högsta kontorshuset i trä i Sverige. Trä är klimatsmart och under projekteringen görs klimatsmarta val även i övrigt, vilket gör att klimatbudgeten vässas.

Träet blir synligt både exteriört och interiört. Ett mycket utmärkande drag blir också den dubbla glasfasaden.

Totalentreprenör för det mycket utmanande bygget är Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad AB. Mot bakgrund av vilka konsultdiscipliner som är särskilt krävande för Fyrtornet kan nämnas Wingårdh som arkitekt, Structor som byggkonstruktör, Acouwood som akustiker och WSP som brandkonsult.

Idén till Fyrtornets utförande ingick som nämnts i tävlingsförslaget från Granitor och Wingårdhs. Huset är unikt anpassat till tomten på cirka 30 x 30 meter och till övriga sex hus i Embassy of Sharing.

– Grundläggning och gjutning av källarvalv har gjorts i klimatförbättrad betong, men i övrigt utgörs stommen uppåt till cirka 97 procent av trä, både KL-trä och limträ, berättar David Eriksson, arbetschef hos Otto Magnusson. Stål kommer bara att finnas i kopplingspunkter och i form av några balkar.

En av många utmaningar är att motverka vibrationer i den höga träbyggnaden. Lösningen blir att förankra stommen i berget och använda flytspackel på bjälklagen. Trästommen levereras för övrig av Binderholz i Österrike medan fabriksbetongen kommer från Sydsten.

Dubbel glasfasad

Fasaden blir mycket speciell. Det blir en dubbelglasfasad med 2-glasfönster både mot utsidan och mot interiören. På tre ställen öppnar sig den breda spalten mellan glasen i vinterträdgårdar. Dessa får golv med tätskikt lika bra som på en takterrass, för att klara bevattning, jord och organisk aktivitet.

Solceller blir integrerade i glasfasaden, diskret på bjälklagskanten. Elen kommer att användas bland annat för att driva värmepumpar i ett geoenergi delningssystem – GEDS. Geoenergin ska stå för både värme och kyla. Energiutjämningsystemet kommer att omfatta alla sju byggnader. Detta är bra eftersom de olika husen ska ha skilda verksamheter med huvudsakligen kontor i Fyrtornet och dess närmaste granne Drivbänken. Exempelvis kommer behovet av kyla att variera mellan husen.

Klimatberäkningar

När Otto Magnusson lämnade anbud till Granitor inkluderades en klimatkalkyl, bland annat baserad på användning av klimatförbättrad betong nivå 4. Otto Magnusson använde metodiken för klimatbudget från LFM30. Denna visade att byggnaden skulle klara målgränsen för LFM30 som är 270 kg CO2 / kvadratmeter ljus BTA kontor. När detaljprojekteringen ligger klar kan indata i kalkylen ersättas med verkliga data för valda produkter/lösningar och kalkylen kommer då förhoppningsvis att peka på ett ännu lägre värde.

– Vi lyckades få entreprenaden för Fyrtornet framförallt genom vår ambition att ligga långt fram i denna typ av byggnationer. Vi tror på framtiden med hållbara materialval och låga klimatavtryck. Inom 10–20 år blir det allt högre krav på energieffektivitet och koldioxidsnåla lösningar.

Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad AB tillhör därför spjutspetsarna inom värme- och klimatberäkningar, avslutar David Eriksson, företagets arbetschef.

FAKTA

Tidplan: jan 2022 – februari 2024

Byggherre: Granitor Properties AB

Totalentreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad AB

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor