Nyheter

Drivkraft Sverige: ”Sänkt reduktionsplikt slår undan benen på drivmedelsbranschen!”

”Sverige är i dag ett föregångsland i Europa vad gäller omställningen till en fossilfri transportsektor. Omställningen vilar i huvudsak på tre grundpelare: Elektrifiering, transporteffektivitet samt ökad användning av biodrivmedel. Reduktionsplikten som innebär att hållbara biodrivmedel blandas i bensin och diesel är enligt Energimyndigheten det viktigaste instrumentet för att minska klimatpåverkan från transportsektorn.”

Det skriver Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige i en debattartikel i Altinget:

”En kraftig sänkning kommer dock att leda till att Sverige tvingas ta på sig skamtröjan i stället för ledartröjan nu när EU växlar upp sin klimatpolitik.”

”Den nytillträdda regeringen har gått till val på att minska drivmedelskostnaderna genom att sänka reduktionsplikten. En kraftig sänkning kommer dock att leda till att Sverige tvingas ta på sig skamtröjan i stället för ledartröjan nu när EU växlar upp sin klimatpolitik.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/sankt-reduktionsplikt-gaar-stick-i-stav-med-eus-klimatambitioner