Nyheter

Eitech bidrar i Regenergys satsning på ett klimatsmart växthus

Regenergy-projektet har valt Eitech att ansvara för säkerställandet av elförsörjningen i byggnationen av ett 110 000 kvadratmeter stort växthus för bland annat tomatodling. Det nya och klimatsmarta växthuset uppförs i direkt anslutning till BillerudKorsnäs tillverkningsanläggning av kartongförpackning i Frövi, vilket resulterar i en cirkulär produktionsmiljö i området.

– Uppdraget är ett gott bevis på att vår specialistkompetens inom elteknik, i detta fall för kraftprojekt, har ett starkt renommé. Det ligger även helt i linje med våra egna miljömål när överskottsvärmen och koldioxid från BillerudKornsäs anläggning nu kommer att användas till produktion av livsmedel, samtidigt som det minskar BillerudKorsnäs kostnader för kylning av restvärmen, säger Johannes Fyrpil, Eitechs enhetschef i Örebro.

Eitechs uppdrag avser en totalentreprenad och omfattar projektering, leverans och installation av bland annat en mottagningsstation, nio nätstationer, övrig kraftutrustning i form av bland annat hjälpkraftsystem, stationsstyrsystem, korskopplingsskåp samt kabelnät och kablage.

– Genom att utveckla nya tillverkningsanläggningar som baserar sin verksamhet på återvunna avfallsströmmar från svensk industri så bidrar vi väsentligt till det gemensamma arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Vi är glada att vi fått med oss Eitech i detta projekt, där de passar väl in med sin el-kompetens och projekterfarenhet, säger Jan Öholm, Byggledare Regenergy.

Hela projektet byggs i området Heden som ligger i nordöstra delen av Örebro län och där den totala storleken på tomten är närmare 33 hektar och där det nya växthuset beräknas uppta drygt 11 hektar.

Illustration: PE Teknik & Arkitektur