Nyheter

Nytt hållbarhetsprogram sätter riktningen för Jönköping – mot ett hållbart samhälle 2030

Nu har kommunfullmäktige klubbat det nya hållbarhetsprogrammet, ”Program för hållbarhet i Jönköpings kommun”. Ett program som blir en språngbräda för att nå målen om ett hållbart samhälle 2030.

Det nya hållbarhetsprogrammet utgår från FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 och samtliga mål ska alltså uppnås inom de närmsta sju åren. Det handlar bland annat om att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa samt bidra till att nå de globala klimatmålen.

– Mycket av det som står i programmet är självklart och sådant kommunen arbetar med idag, men med ett gemensamt program blir det mer kraft i arbetet. Genom att samla målen blir det också tydligare att i alla verksamheter väga in olika perspektiv, såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska, säger Mona Forsberg, kommunalråd (S).

Programmet innehåller 184 prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun. Det handlar om allt från att barn och elever ska stimuleras till rörelse under skoltid, att arbetet mot hedersrelaterat våld ska förstärkas till att utsläppen av växthusgaser ska halveras.

Det avsnittet med flest tydliga lokala mål handlar om hållbara samhällen och omfattar frågor om bostadsförsörjning, hållbara transporter, luftkvalitet och avfallshantering men också om hur vi bygger ett inkluderande samhälle.

– Kommunen har stora möjligheter att göra avtryck när det gäller miljö och klimat, exempelvis som stor aktör när det gäller upphandling. Att arbeta för ett hållbart samhälle kan innebära ekonomiska åtaganden. Dessa måste vägas mot den sociala eller miljömässiga nytta som kan åstadkommas, säger kommunens hållbarhetsstrateg Linda Hassel.