Nyheter

Ny sökfunktion för miljömedvetna bostadsköpare

En ny Novusundersökning visar att sex av tio svenskar, 58 procent, skulle köpa en hållbar bostad för att sänka energikostnaderna i hemmet. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling lanserar nu en ny sökfunktion för bostäder med solpaneler och möjlighet till elbilsladdning.

– Med stor sannolikhet står vi nu inför ytterligare en vinter med höga priser på el och drivmedel. Målsättningen med vår nya sökfunktion är att spekulanterna ska kunna sänka hushållets energikostnader och samtidigt göra mer miljömedvetna val i samband med sitt bostadsköp, säger Per Sangrud, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 
Den 10 oktober lanserar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling en ny sökfunktion på företagets hemsida för den som vill göra mer miljömedvetna val i samband med sitt bostadsköp. Med den nya funktionen kan spekulanter filtrera sin sökning till bostäder där solceller och teknik för elbilsladdning installerats. Lanseringen är en del av företagets satsning på Hållbart val – en märkning för energisnåla bostäder med mindre påverkan på miljön.  

– Många svenskar har blivit mer medvetna om att energiförbrukningen har stor inverkan på den egna boendeekonomin. Att installera solceller eller elbilsladdare kan nu höja värdet på bostaden mer än tidigare och på längre sikt bli en lönsam investering för både bostadsägaren och klimatet, säger Per Sangrud, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Resultatet av Novusundersökningen visar att sex av tio svenskar, 58 procent, skulle välja en hållbar bostad för att kunna sänka energikostnaderna i hemmet. Nästan lika många, 56 procent, ser chansen att minska sin egen miljöpåverkan som en fördel med att bo mer hållbart.  

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings hållbarhetsarbete

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling stöder FN:s globala mål för en hållbar utveckling och Agenda 2030. Tre av de 17 målen är särskilt relevanta för en hållbar och ansvarsfull fastighetsförmedling: Hållbara städer och samhällen, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och bekämpa klimatförändringarna. 

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling under perioden 10-14 mars 2022. Totalt har 1 001 svenskar i åldrarna 18-79 deltagit i undersökningen. Urvalet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt. En hållbar bostad avser i undersökningen bostäder som har en lägre klimat- och miljöpåverkan tack vare exempelvis förnybara energikällor och energisnål uppvärmning samt inredning och materialval med lägre klimatpåverkan.

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad:
 
1. Installera solceller 
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 100 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna. 
 
2. Byt energisystem 
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad. 
 
3. Behåll värmen i huset när det blir kallt 
Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.