Nyheter

Sveafastigheter väljer Prodikt

Lätt att använda, överskådligt och egen rådighet över hållbarhetsarbetet. Detta är argumenten bakom Sveafastigheters val av Prodikt. Fastighetsbolaget har tagit ett årsabonnemang för hela sin portfölj av nya projekt.

– Med Prodikt får vi obegränsad tillgång till ett projektverktyg, och kan direkt se hur klimatkalkylen förändras när vi gör alternativa produktval. Och vi lär oss själva mycket under användandet, säger Görel Hällqvist, affärsområdeschef projekt hos Sveafastigheter.

Tidigare klimatberäkningar som företaget lät göra baserades på generiska data. Med Prodikt används i större utsträckning data från EPD:er, det vill säga specifika data för respektive produkt, vilket ger bättre träffsäkerhet. För varje klimatberäkning i Prodikt visas hur stor andel EPD:er respektive generiska data som ligger till grund för beräkningen.

– Vi ska använda Prodikt både i detaljplaneskede och produktionsskede, fortsätter Görel Hällqvist. Arkitektens detaljplaneprojektering i form av en 3D-modell kan importeras direkt till Prodikt. Då får vi en första grov klimatberäkning som anger ett ”tak” för klimatbelastningen.

I produktionsskedena blir det Sveafastigheter tillsammans med entreprenören som kommer att använda Prodikt. Allt efter som val av konstruktionslösningar och produkter görs närmar sig klimatkalkylen allt mer det riktiga utfallet, för att till slut gälla för det som kommer att byggas.

För närvarande är inriktningen de delar av byggnaden som omfattas av lagen om klimatdeklarationer, det vill säga stomme, klimatskal och innerväggar. Men Sveafastigheter vill ta med så mycket som möjligt av byggnaden. I plattformen Prodikt skapas kundunika system som avspeglar Sveafastigheters etablerade byggsystem, t.ex. för innerväggar, ytterväggar och kök. Detta innebär även att import-funktionen av BIM-modeller direkt kan kopplas till dessa anpassade system.

– Vi valde Prodikt mycket tack vare att det har riktiga data från EPD:er, och kan användas även tidigt i projekt. Det är ett lättanvänt program, lätt att hänga med i och lärorikt inte minst genom att det går så snabbt att få fram nya klimatkalkyler baserade på alternativa val, avslutar Görel Hällqvist.