Nyheter

KlaraBo ansluter till LFM30

KlaraBo ansluter till LFM30 som är Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, bestående av sex strategiska fokusområden med detaljerade målsättningar kopplade till sig. Initiativet är i linje med KlaraBos målsättning att uppnå klimatneutrala fastigheter senast år 2030.

En viktig del i LFM30 handlar om samverkan mellan branschens aktörer och erfarenhetsutbyte från byggprojekten. Under våren vann KlaraBo, tillsammans med OBOS, en uppmärksammad markanvisningstävling i Hyllie med projektförslaget Boostad. Projektet präglas av ekologisk och social hållbarhet med låga hyror och driftskostnader. Genom bland annat solceller på taken erbjuds en energigemenskap där produktion, lagring och delning av energi mellan fastigheterna är möjlig.

– Det känns väldigt positivt att kommunicera denna nyhet. LFM30 öppnar upp för ett värdefullt erfarenhetsutbyte med andra aktörer och projektet i Hyllie ger oss en fin möjlighet att vara delaktiga i Malmös ambition att fortsätta växa hållbart. Här kan vi tillsammans med andra driva utvecklingen i en positiv riktning och samtidigt göra vårt erbjudande än mer attraktivt för våra hyresgäster, säger Kristin Lundmark, hållbarhetschef på KlaraBo.

LFM30 förenar byggare, fastighetsägare, arkitekter, teknikkonsulter och materialtillverkare. Dessutom är flera banker, forskningsinstitut och energibolag också knutna till organisationen. Totalt har fler än 350 aktörer anslutit sig.