Nyheter

Över 300 000 villaägare planerar att investera i solpaneler i år – ökning med 70%

17% procent av Sveriges husägare vill installera solpaneler under det kommande året. Det är en ökning med hela 70% procent jämfört med 2021, visar en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Ecster. Den främsta anledningen är att få billigare elkostnader då elpriserna under 2022 ökat lavinartat och förväntas fortsätta öka under hösten och vintern.

Energipriserna skjuter i höjden i Sverige och en allvarlig energikris hotar att drabba Europa delvis på grund av det rådande kriget i Ukraina. I takt med att elpriserna stiger börjar allt fler svenskar titta på lösningar för att sänka sina el- och energikostnader. Det har gjort att intresset för solceller har fortsatt att öka. Hela 300 000 av de tillfrågade villaägarna säger nu att de planerar att installera solceller det kommande året.

− De senaste åren har utbyggnaden av solkraft ökat kraftigt, vilket syns runt om i landet där både villatak, företagsbyggnader och åkermark täcks med solceller. Resultatet i undersökningen speglar den efterfrågan vi idag har bland säljföretag i branschen kring möjlighet att erbjuda finansiering. Att finansiering erbjuds direkt i samband med köpet innebär att fler har möjlighet att ta steget att konvertera till mer långsiktigt hållbara energikällor, säger Anna Parmström Kommunikations- och hållbarhetchef Ecster.

Undersökningen visar att 90% av de tillfrågade vill installera solceller för att få en bättre ekonomi och minska sina elkostnader med hjälp av solenergi. 29% ser också att solceller kan öka värdet på huset som en anledning till att installera solceller.

Samtidigt är ett av hindren som många svenskar ser med att skaffa solceller den ekonomiska aspekten. Bland de villaägare som uppger att de inte planerar att installera solceller uppger hälften (49%) att den initiala kostnaden är för dyr, och nära en fjärdedel (23%) uppger att det är en för lång återbetalningstid. 11 procent svarar att de redan har solceller, 10 procent uppger att bidraget från staten är för lågt.

– Ekonomin är alltså både en drivkraft och ett hinder för de som vill installera solpaneler. Det är en stor investering initialt, men samtidigt har solceller sjunkit i pris och ökat i effektivitet under den senaste tiden. De rekordhöga elpriserna förändrar såklart kalkylen. Fler villaägare känner av det ekonomiska läget i samhället just nu och hela 71% av de tillfrågade i undersökningen svarade att de planerat åtgärder för att minska sina elkostnader i hemmet under året, säger Anna Parmström.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5–8 oktober 2022.

Totalt intervjuades 1045 personer i åldern 18–79 år.

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Källa: SCB. 1.9 miljoner svenskar bor i egenägt småhus https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/boende-i-sverige/